Magunkról   Kérdések–válaszok   Olvasóterem   Kitekintés   Tudáspróba   Egy falat kenyér...   Vendégkönyv
 Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Tabló  >

Tabló — képek, dokumentumok és írások 
az Öt Kenyér Közösségről Képtár — képek közösségünk életéből Csak 5 perc... — néhány fontos tény, valamint rövidre fogott véleményünk a homoszexualitás keresztény megéléséről Kislexikon — fogalmi alapvetés annak megértéséhez, hogy egyáltalán MIT és MIVEL próbálunk összeegyeztetni S.O.S. — ezt az oldalt azoknak szánjuk, akik 
úgy érzik, végveszélyben vannak... Biblia-elemzések — a homoszexualitásra vonatkoztatott 
bibliai szövegek elemzései

Tabló

– Küldetésünk –

English version
of
this page
English main page
Deutsche Version
dieser Seite
Deutschsprachige Hauptseite


  A belső szoba
Közösségünk belső életéről
A hegyen épült város
Közösségünk külső tevékenységéről
 
  Képtár
(külön oldalon)
 


A belső szoba
(Közösségünk belső életéről)

„Te amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót és imádkozzál a rejtekben lévő Atyádhoz.” (Mt 6,6a)


A közösség belső életét gyakorlatilag – a bázisközösségekben általános szokáshoz hasonlóan – a heti rendszerességgel ismétlődő, kb. 2,5 órás találkozások jelentik. Ezek a szervezett, mondhatni „rendes” alkalmak.

Csütörtök esténként 6 órától gyülekezünk, maga az összejövetel fél hétkor kezdődik. Először kb. húsz percig imádkozunk: zsoltárokat, énekeket, könyörgéseket. Az imákat igyekszünk mind tartalmilag, mind stílusban úgy összeállítani, hogy az általunk képviselt ökumenikus érzületnek megfeleljenek, és senkinek a felekezeti identitása ne szenvedjen csorbát. Az imádságos részt többnyire egy szentírási szakasz felolvasása zárja le. Ezt követi az adott alkalom konkrét „tartalmi” része: ilyenkor a beszélgetés dominál, amelynek kiindulópontja általában a felolvasott bibliai részlet. Az előre felkészült tag bevezető gondolatai, alkalmanként kiselőadása után a témával kapcsolatban ki-ki elmondhatja véleményét, gondolatait. Megesik, hogy a végére teljesen elkanyarodunk az eredeti ösvényről, ami nem baj, mert elsődleges célunk nem kifejezetten a Biblia tanulmányozása, hanem egymásnak, s egymáson keresztül Istennek a megismerése. A tematikus beszélgetést negyed kilenc tájban mintegy 5-10 perces csendes imával zárjuk. Majd némi harapni- és kortyolnivaló mellett az aktuális ügyeket beszéljük meg, illetve lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre is. Az alkalomnak 21 órakor van vége.

2001-ben – a Katolikus Egyház Katekizmusát alapul véve – a keresztény erkölccsel, a tízparancsolattal foglalkoztunk számos alkalmon keresztül, hol egyetértve, hol vitába szállva a gyakran sarkosan fogalmazott megállapításokkal. Beszélgettünk mind a normákról, mind a tényleges helyzetről: arról, hogy ki és hogyan éli meg hétköznapjaiban a kereszténységet. Gyakran kötöttünk ki a melegek egyházban és társadalomban elfoglalt szerepének a problematikájánál.

2002-re két szálon futó programot terveztünk. Az egyik az imádság. A beszélgetések sorozatának fonalát ugyancsak a Katekizmus felépítése szerint vezettük, de a cél itt is a személyesség volt: ki-ki megoszthatta – az alkalmanként különböző szempontok alapján – saját, az imával kapcsolatos tapasztalatait, kérdéseit, örömeit, kételyeit stb. Másik témánk: a homoszexualitás és a keresztény hit összeegyeztethetőségének kérdése volt. Megalakulásunktól fogva ez a probléma – talán nem meglepő – újra és újra előtérbe került. Most úgy döntöttünk, végre alaposan körüljárjuk a témát. Háttéranyagként Birtalan Balázs Halállal lakoljanak? című könyve szolgált.

A csütörtöki alkalmakat mintegy kiegészíti a minden hónap első vasárnapján, délután ötkor kezdődő szentmise (alkalmanként protestáns istentisztelet). Az eucharisztikus közösségben való részesedést agapé követi, amelynek nincs kötött programja – a cél, hogy több időnk jusson személyes beszélgetésre, emberi kapcsolataink ápolására.

E rendszeres programokon kívül spontán módon időről időre szerveződnek hosszabb-rövidebb találkozók, bulik, hol „csak úgy”, hol valamilyen kifejezett céllal. 1997 tavaszán pl. Agárdon töltöttünk együtt két napot, 1999 augusztusában pedig Tatabányán ünnepeltük a közösség születésnapját. 2001 nyarán mintegy tízen részt vettünk Püspökszentlászlón egy jezsuita lelkigyakorlaton.

2002. június 20-án egy aránylag nyilvános bemutató keretében közösségünk azon tagjai is megismerkedhettek honlapunkkal (beleértve annak történetét, felépítését és műhelytitkait), akik egyébként nem vagy csak ritkán férnek hozzá az internethez.

2002. szeptember 30-án elindult a közösség tagjai számára hozzáférhető levelezőlista.

2003-ban a közösségi alkalmakon két sorozat vonult végig. Dr. Lawrence Crabb Mélybenéző c. könyvének (alcíme: Énünk és kapcsolataink gyógyulása) gondolatait Sándor Bertalan ismertette hónapról hónapra, s igyekeztünk saját életünket ezen önismeretre buzdító és gyógyító gondolatok fényében szemlélni és értelmezni. A másik, ezzel párhuzamosan futó programunk két évig tartott: ugyancsak havonta egy-egy alkalommal az Apostoli hitvallást jártuk körbe apránként, bizonyos kulcsgondolatok alapján.

2003-ban a közösség együtt ünnepelte a teljes Húsvéti Szent Háromnapot, s a feltámadás éjszakáján egyik tagunk részesült a keresztség szentségében.

Októberben közösségünk ismét lelkigyakorlaton vett részt Püspökszentlászlón, az Életrendezés Házában. Délelőttönként Jónás könyvét alapul véve Isten akaratának felismerhetőségéről és megvalósíthatóságáról elmélkedtünk; a délutánok és esték csoportépítő játékokkal (Activity, Ungame) teltek.

A 2004. éven (az Apostoli Hitvallás előző évben kezdett átelmélkedése mellett) két másik sorozat is végigvonult. Havonta egy alkalommal önismereti kérdések álltak a középpontban, hol komolyabb előadások, hol közösségépítő játékok formájában. Ugyancsak havonta egyszer került sor a Melegség: sztereotípiák és valóság c. sorozat egy-egy előadására, és az azt követő, gyakran igen élénk beszélgetésekbe torkolló tapasztalatcserére.

2004-ben ismét együtt ünnepeltük a Húsvéti Szent Háromnapot; egyik testvérünk Nagycsütörtök este részesült először az Eukharisztiában.

2004 áprilisa óta havonta jelenik meg közösségünk belső hírlevele, a Friss Kenyér, kezdetben 8, majd 12 oldal terjedelemben.

2004. július 10–17-én a közösségi hét keretében együtt pihentünk, játszottunk és imádkoztunk a Nógrád megyei Kétbodonyban. Az együtt töltött idő alatt egy tagunk megkeresztelkedett, másikunk pedig elsőáldozó lett.

2004. szeptember 25-én kb. ötven tagunk és barátunk családias hangulatú vacsorával ünnepelte közösségünk fennállásának 8. évfordulóját. Az eseményről a Mások is beszámolt.

2004. decemberben Bevezetés a Szentírás világába címmel indítottunk egyéves előadássorozatot. A mind az előadók, mind a hallgatók részéről komoly erőfeszítést igénylő alkalmak a II. Vatikáni Zsinat utáni biblikus teológia fényében mutatják be az Ó- és Újszövetség keletkezését, felépítését és fontosabb összefüggéseit.

2005-ben újra együtt töltöttük a Húsvéti Szent Háromnapot. Négy tagunk elköteleződésére a megszokott csütörtöki találkozó helyett a húsvéti vigíliaszertartással egybekötve került sor.

2006-tól fogva már kaphattunk 1%-os támogatásokat.

2006-ban is közösen ünnepeltük a Húsvéti Szent Háromnapot.

2006. augusztus 17-én az Öt Kenyér mint közösség megszűnt. Az egykori tagok több különböző imacsoportban folytatják belső útjukat.

Az oldal elejére
Vissza a főoldalra


A hegyen épült város
(Közösségünk külső tevékenységéről)

„Ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült város el nem rejthető. És ha világosságot gyújtanak, nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakójának.” (Mt 5,14k)


1996

Közösségünk 1996. augusztus 1-jén jött létre. Megalakulásáról és annak előzményeiről a Magunkról oldalon olvashatsz.

Kezdettől fogva fontosnak találtuk, hogy a hazai civil meleg rendezvényeken, megmozdulásokon képviseltessük magunkat, és a kereszténységet általában élből elutasító tendenciák közepette kiálljunk – ha kell, markáns hangot megütve – az Evangélium mellett. A többi melegszervezet kezdetben csodabogárnak tekintett minket, hovatovább azonban a Mások és az évenkénti meleg büszkeség napi felvonulások arculatához hozzátartozik, hogy ott rendszeresen megjelenik az Öt Kenyér Közösség is, sajátos módon képviselve a maga üzenetét. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a nyilvánosan képviselt vélemények mögött nem áll ott mindig szükségszerűen az egész tagság. Sokan közülünk kifejezetten apolitikusak, és egyetlen elvárásuk a közösségtől a fentiekben bemutatott „belső szoba” biztosítása; közösségi tevékenységüket is csupán e belső fórumon végzik. Különbözőek vagyunk, s úgy gondoljuk, ez így szép, így van rendjén.

1997

1997 húsvétján jelent meg Birtalan Balázsnak, közösségünk egyik alapító tagjának könyve (honlapunkon egy az egyben olvasható):

Halállal lakoljanak?
A homoszexuális ember és a kereszténység
(Áttekintéséhez segítséget nyújthat a tartalomjegyzék. A nyomtatott könyv beszerzéséről is tájékozódhatsz.)
   Halállal lakoljanak? — A homoszexuális ember és a kereszténység 
(a könyv címlapja)

VISSZHANGOK:

 • Heti Világgazdaság (97/22. szám, 88. o.)
 • A Mások interjúja a szerzővel a könyv megjelenése alkalmából (1997/6., 19–21. o.)
 • Vitafórum a könyvről a magyar melegek régi honlapján (rekonstruálva)
 • Egy mondat a Mérleg c. folyóiratból (97/1., 7. o.)
 • Fundamentum – az emberi jogok folyóirata (98/1–2. szám)
 • Social Disease Online (a fanzine 4. számából, 2003. november 12.)
 • 1997 szeptemberében, az első melegfelvonulás alig kétszáz fős „tömegében” jelen voltak az Öt Kenyér Közösség tagjai is. Akkor, valamint az azt követő években is saját tábláikat mutatták a járókelők és a kamerák felé: „Keresztény melegek”, „A szeretet Istentől van”, „Szeress és tégy, amit akarsz”, „Szeretem Jézust és a barátomat”, végül 2001-ben lakonikus tömörséggel: „www.otkenyer.hu”.

  1998

  1998. február 19-én a Károli Gáspár Református Egyetem Homoszexualitás és keresztyénség címmel nyilvános vitafórumra hívta meg Birtalan Balázst, aki több mint száz teológus hallgató, illetve professzor előtt mondta el, miért és milyen teológiai alapokon van szükség a keresztények és a melegek közötti párbeszédre.

  1999

  Az 1999. július 1–4. között megrendezett IV. Meleg és Leszbikus Fesztiválon közösségünk egy tablóval mutatkozott be, melynek anyagából itt olvasható egy részlet.

  2000

  A Magyar Katolikus Püspöki Kar A boldogabb családokért címmel 1999-ben körlevelet adott ki, mely kifejezetten felszólított „minden jóakaratú embert” a párbeszédre. Reflexiónk (Örömhírt a szegényeknek), melyben kemény kritikával illettük a körlevelet, ennek jegyében született 2000. január 6-án, s ezt mind a püspöki kar Tömegkommunikációs Irodájának, mind a sajtónak eljuttattuk. (A reagálást l. alább.)

  Ennek következménye volt, hogy 2000. április 26-án lehetőséget kaptunk a megszólalásra a Magyar Pax Romana Fórum 42. kongresszusán – ez volt az első eset, hogy Magyarországon egy katolikus szervezet szóba állt a melegekkel, s az ott tapasztalt tolerancia és nyitottság igazán nem volt mindennapinak nevezhető. (A kongresszuson elhangzott előadások gyűjteménye 2000 végén A család címmel könyv alakban is megjelent.)

  Az V. Meleg és Leszbikus Fesztivál (2000. június 29. – július 2.) keretében a magyarországi melegszervezetek július 1-jén egy petíciót juttattak el az Országgyűléshez, tiltakozva a szexuális kisebbségek diszkriminációja ellen; e dokumentum aláírói között mi is szerepeltünk. Más szervezetek képviselői mellett Birtalan Balázs is beszédet mondott a Parlament épülete előtt szervezett demonstráció alkalmából.

  VISSZHANGOK:

 • Meleg napok Budapesten (Magyar Hírlap Online, 2000. június 30.)
 • Homoszexuális keresztények a jogaikért (Népszava, 2000. július 1.)
 • Meleg Front vonult át Budapesten - Birtalan Balázs nyilatkozott az [origo]-nak (2000. július 1.)
 • Álarc nélkül (Magyar Hírlap Online, 2000. július 3.)
 • A magyar katolikus meleg szervezet elutasítja a pápa bírálatát ([origo], 2000. július 10.) - [megjegyzés: közösségünk nem katolikus, hanem ökumenikus keresztény szervezet!]
 • A fesztiválhoz kapcsolódóan Birtalan Balázs július 14-én egy rövid levél kíséretében az Országgyűlés minden képviselőjéhez névre szólóan eljuttatta említett könyvének egy példányát.

  VISSZHANGOK:

  A 386 levélből kettőre érkezett válasz: előbb az igazságügy-miniszter titkára nyugtázta a küldemény megérkezését, és jelezte, hogy továbbította azt a miniszternek; majd a Miniszterelnöki Hivatal titkárságáról jelezték, hogy a könyvet „érdeklődéssel lapozták át”.

  Honlapunk, hosszas előkészületek után, végül 2000. szeptember 14-én indult útjára, s azóta töretlenül bővül és fejlődik. (Megköszönjük, ha e fejlődéshez építő gondolataiddal, biztatásoddal vagy kritikáddal akár olvasói leveleddel, akár magánlevélben Te is hozzájárulsz!)

  2001

  2001. február 10-én került sor a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága megrendezésében dr. Falus András Homoszexualitás – egy hívő biológus gondolatai című előadására, melyen közösségünk néhány tagja is részt vett. Dr. Falus András (a SOTE Genetikai Intézetének vezetője, aki 2001-ben elnyerte az év tudósa címet) előadásában figyelemre méltó volt, hogy amíg a homoszexualitást vallási értelemben kifejezetten és kérlelhetetlenül bűnnek tekintette, addig kerek-perec állást foglalt a genetikai meghatározottság mellett, valamint emberileg szimpátiájáról biztosította azokat a melegmozgalmi törekvéseket, amelyek kifejezetten a jogi diszkrimináció ellen lépnek fel. Az előadás után több hallgató között mi is elmondtuk véleményünket, és sajnos itt is szembesülnünk kellett azzal, hogy sokan csak azt hallják meg (akár az előadótól, akár tőlünk), ami a szájuk íze szerint való.

  Az Igen című katolikus folyóirat 2001. februári számának a homoszexualitás volt az egyik témája, melyben Nem választottam… címmel szerepelt Birtalan Balázs beszámolója önelfogadásáról, egy rövid ismertető közösségünkről, interjú dr. Andreas Laun salzburgi püspök–morálteológussal a homoszexualitás egyházi megítéléséről, valamint részletek Somfai Béla SJ Szexuális etika jegyzeteinek Homoszexualitás – A keresztény erkölcstan dilemmája? című fejezetéből (érdekes módon a cikk igazán korszerű, úttörő részletei szinte egytől egyig áldozatul estek a szerkesztő rostájának).

  2001. március 4-én az RTL Klub Akták című műsorában (feltehetőleg a Barátok közt című szappanopera meleg szereplőjének nagy visszhangot keltett, március 1-ji csókja kapcsán), más melegtémájú tudósítások között elhangzott egy pár perces ismertető Birtalan Balázs és Sándor Bertalan, az Öt Kenyér Közösség két alapító tagjának életéről és a keresztény melegek helyzetéről.

  A Magyar Katolikus Püspöki Kar eközben több mint egy évig nem reagált a körlevelükre írott reflexiónkra. Meglepetésünkre azonban az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) 2001. április 20-án kelt levelében meghívott bennünket A boldogabb családokért elnevezésű konferenciára. Mocsonaki László, úgy is, mint a Háttér Baráti Társaság a Melegekért elnöke egy, az utcai szociális munkások számára rendezett konferencián említést tett a meghívásról. A püspöki kar megbízásából eljáró OLI erről tudomást szerezvén, május 7-i levelében szemrebbenés nélkül írta le a következő mondatot: „Meglehetősen manipulatív egy olyan beállítás, miszerint a Katolikus Egyház homoszexuálisokat hívott meg erre a konferenciára”. Ezek után május 22-én ismét levélben fordultunk a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz, amelyben ismertettük a tényeket, és hangot adtunk a továbbiakra nézve bizonyos elképzeléseinknek. Ajánlott küldeményünket a posta „Nem fogadta el” jelzéssel hozta vissza; a levelet a címzett csak informális közbenjárás után, másodszori próbálkozásra volt hajlandó átvenni. Válaszra azonban a püspöki kar nem méltatott, helyette a melegfesztivál kapcsán közzétett egy, az Evangélium szellemiségének teljesen ellentmondó nyilatkozatot. Mindezek miatt az átvételtől számított egy hónappal később, 2001. július 13-án kénytelenek voltunk nyilvánosságra hozni levelünket.

  A VI. Meleg és Leszbikus Fesztivál (2001. július 5.–8., a beszámolókat l. alább) felvonulására Van egy álmunk… címmel készítettünk szórólapot, melyen felvázoltunk egy olyan megnyitó beszédet, amit a jelenlegi egyházi álláspont mellett megfelelőnek tartanánk a Szentatyától egy meleg világtalálkozó esetén.

  2001. július 8-án a Magyar Televízió A Hét című műsorának a meleg- és leszbikusfesztiválról szóló tudósítása manipulatív beállítások útján hamis képet festett a melegekről, és több szempontból is alkalmas volt a velük szembeni előítélet és agresszió kiváltására, fokozására. Július 10-én több melegszervezet mellett mi is önálló levélben tiltakoztunk a Magyar Televíziónál, majd július 14-én panasszal fordultunk az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságához. A testület augusztus 1-jén a feleket egyezség megkötésére hívta fel, de ez az MTV Rt. passzív magatartása miatt nem jött létre. Ezek eredményeképpen az ORTT szeptember 5-i állásfoglalásában elmarasztalta az MTV Rt.-t, és az állásfoglalás műsoridőben való közzétételére kötelezte; az MTV Rt. ezt követő jogorvoslati kérelmét október 26-án elutasította és megerősítette korábbi határozatát. Az MTV Rt. az állásfoglalást sérelmesnek találta, és beperelte az ORTT-t. (A folytatást l. alább.)

  VISSZHANGOK:

 • Megsértették a melegek jogait (Index, 2001. szeptember 7.)
 • 2001. július 16-án, a Sziget-ügyben rendezett diszkriminációellenes tüntetésen külön szórólappal álltunk elő, amelyen elítéltük a püspöki kar túlkapásait és általánosan kiálltunk az emberi méltóság mellett. Donáth László evangélikus lelkész üzenetét Birtalan Balázs olvasta fel: „Isten nem tesz különbséget ember és ember között; ember sem tehet különbséget ember és ember között.”

  VISSZHANGOK:

 • Szentírás? Na és? (Index, 2001. július 7.)
  (A címből önmagában nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.)
 • Amit szívedbe rejtesz (Index, 2001. július 9.)
 • Lokális felmelegedés (publicisztika – Index, 2001. július 12.)
 • A Sziget felmondta a vitatott szerződést (Index, 2001. július 13.)
 • Alkotmány ajándékba (Index, 2001. július 16.)
 • Meleg ügyek – a cikkben honlapunkat is méltatták (Heti Válasz, 2001. július 20.)
 • Meleghelyzet (PRIM Online, 2001. augusztus 15.)
 • Ízlések, pofonok [egy vélemény a Sziget-ügyben] (Népszabadság, 2001. augusztus 16.)
 • Alkotmánysértő volt Tarlós Sziget-ultimátuma (Index, 2002. március 11.)
 • Alkotmánysértő a melegszervezetek kitiltása (Origo, 2002. március 11.)
 • 2001. szeptember 22-én a Humanista Mozgalom béketüntetést rendezett az amerikai terrortámadás miatt tervezett válaszcsapás ellen, ennek alkalmából sajtónyilatkozatot adott ki, melyhez az Öt Kenyér Közösség is csatlakozott.

  Október 1-jén került sor a Közgazdaság-tudományi Egyetem Keresztyén Diákkörének szervezésében a Fontos Kérdések Előadássorozat keretében a homoszexualitással kapcsolatos előadásra, melyen a közösség számos tagja részt vett. Endreffy Géza evangélikus lelkész előadása több tárgyi és szemléletbeli tévedést tartalmazott, amelyekre a parázs vitává fajuló beszélgetés során igyekeztünk rámutatni. Ezen alkalomra készült tömör összefoglaló szórólapunk: HOMOSZEXUALITÁS – Kérdések és válaszok keresztény szemmel, melynek szövege Ha csak 5 percet szánsz ránk… címmel honlapunkon is megtalálható.

  2002

  2002. január 31-én Birtalan Balázs nyílt levélben fordult dr. Dávid Ibolyához, arról érdeklődve, hogy ha a következő kormányciklusban is igazságügy-miniszter marad, milyen intézkedéseket tervez mint hívő keresztény a melegeket érő diszkrimináció ellen.

  VISSZHANGOK:

  A levélre reagálva Birtalan Balázst megkereste a minisztériumból egy helyettes államtitkár. Kedélyesen elkávéztak mintegy másfél órát, és ő, bár a gesztust nagyra értékeli, a mai napig nem tudja, hogy ez kinek és mire volt jó. Ő ugyanis a miniszter asszonyhoz mint hitvalló keresztényhez intézte személyes kérdését. Elmondása szerint azóta azon töpreng: Dávid Ibolya vajon imádkozni is az államtitkárán keresztül szokott?

  A rasszizmus elleni világnap alkalmából több civil szervezet felvonulást szervezett a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen március 21-én. A csatlakozó szervezetek petíciójukban az Amnesty International ajánlásában szereplő intézkedések maradéktalan megvalósítására szólították fel a Magyar Országgyűlést és az Európai Unió tagállamai magyarországi képviseleteit. A nyilatkozathoz az Öt Kenyér Közösség is csatlakozott.

  A Fővárosi Bíróságon az MTV Rt. és az ORTT közötti per első tárgyalására (a melegfesztiválról készült tudósítás ügyében) március 29-én került sor. Bírói felkérésre az Öt Kenyér Közösség nevében Birtalan Balázs is beavatkozott a perbe. Ítélet nem született; határnap: június 21. (A folytatást l. alább.)

  2002. április 5-én, a Magyar Pax Romana 44. kongresszusán Birtalan Balázs előadást tartott A melegek egyházi integrációjának lehetősége címmel. – Az előadás decemberben megjelent A kölcsönösség struktúrái c. kötetben, amely a Magyar Pax Romana 2001. és 2002. évi kongresszusain elhangzott előadásokból készült válogatás.

  Április 11-én indítottuk el saját szerkesztésű, kb. 400 linkből álló Startlap-aloldalunkat, a kereszteny-meleg.lap.hu című linkgyűjteményt.

  Június 21-én volt az MTV Rt. és az ORTT közötti per második tárgyalása. Ennek során Birtalan Balázs korábban becsatolt beavatkozásához kiegészítést fűzött. Ítélet továbbra sem született; a következő határnap: október 18. (A folytatást l. alább.)

  A VII. Meleg- és Leszbikusfesztivál keretében 2002. június 28-án Kereszténység és melegség címmel nyilvános beszélgetést rendeztünk. A fesztivál során – elsősorban a melegbüszkeség-napi felvonuláson – a HOMOSZEXUALITÁS – Kérdések és válaszok keresztény szemmel című szórólapunkat mintegy 500 példányban osztottuk szét. Június 29-én Sándor Bertalan a Kerepesi temetőben megáldotta Kertbeny Károly (a homoszexualitás szó megalkotója) újonnan állított síremlékét.

  2002. október 18-án volt az MTV Rt. kontra ORTT per 3. tárgyalása a Fővárosi Bíróságon. A bíróság nem mondott ítéletet, hanem a felek együttes kérésére a pert hat hónapra szünetelteti. Ez idő alatt az MTV Rt. megkeresi az eredeti panaszosokat, hogy velük egyeztetve új műsort készítsen, amelynek során ők is lehetőséget kapnak álláspontjuk kifejtésére, az eredeti (kifogásolt) műsorral azonos műsoridőben és terjedelemben. Ha e megegyezésen alapuló megoldást nem sikerül hat hónap alatt megvalósítani, akkor a per mégis ítélettel zárul.

  2002. november 22–23-án rendezték meg a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központjának szervezésében a Nő és férfi, férfi és nő. Magyarország 2002 c. konferencia, melyben „A homoszexualitásról a mai Magyarországon” szekció is helyett kapott. Ennek keretében 18 húszperces előadás hangzott el a legkülönfélébb területekről meghívott előadóktól, többek közt Birtalan Balázstól. (Az előadások anyaga várhatóan könyvben is megjelenik.)

  A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 2002. november 24-én délután Tanúságtétel és Megemlékezés címmel felvonulást szervezett a családon belüli erőszak ellen, a Legfelsőbb Bíróságtól a Parlamentig haladva. A menetet Néma Tanúk: a családon belüli bántalmazás során megölt nőknek és gyerekeknek emléket állító sziluettszobrok kísérték; útjuk végén tanúságtételek hangzottak el. Céljuk az volt, hogy szembesítsék a közvéleményt és a döntéshozókat a családon belüli erőszak valóságával. A felvonuláson az Öt Kenyér Közösség is képviseltette magát.

  A Btk. 199. §-ának eltörlése kapcsán az Igen című katolikus folyóirat 2002. decemberi számában interjú jelent meg Birtalan Balázzsal. Ez volt az első eset, hogy hazai szerkesztésű katolikus lapban a konkrétumok szintjén is nyilvánosságot kapott a közösségünk által képviselt álláspont.

  2003

  2003. január 6-án levélben köszöntöttük dr. Erdő Pétert, Magyarország új prímását, egyben kifejeztük reményünket, hogy szolgálata alatt sikerül tényleges párbeszéddé alakítani az egyházi vezetés felé tett eddigi próbálkozásainkat. A levélre február 17-i keltezéssel érkezett válasz Spányi Antal c. püspök, érseki általános helynök aláírásával. (A válaszban az Öt Kenyér Közösség neve vagy a közösségre való utalás nem fordul elő; a levél címzettje a gratulációt aláíró két magánszemély.)

  Február 2-án, a 34. Magyar Filmszemle keretében mutatták be Frivaldszky Bernadett rendezésében a c., 55 perces dokumentumfilmet, amely az azonos című könyv szerzőjének az életébe enged bepillantást. A rendező tervei szerint e film csak első része egy sorozatnak, amely a keresztény hit és a homoszexuális állapot együttes megéléséből adódó konfliktust járja körül. Noha a filmet csupán információs vetítésként, nem a verseny részeként mutatták be, a nem várt érdeklődésre tekintettel rögtönzött pótvetítésre is sor került.

  2003. február 15-én a világ mintegy hatszáz városában emberek milliói tüntettek az USA tervezett iraki agressziója ellen. A budapesti demonstrációkon mi is részt vettünk, és a Békelánc néven szervezett kezdeményezéshez formálisan is csatlakoztunk.

  A Magyarországi Református Egyházban lezárult tisztújítások kapcsán 2003. március 7-én köszöntő levelet küldtünk Dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspöknek, a Zsinat lelkészi elnökének és Dr. Szabó Istvánnak, a Dunamelléki Egyházkerület új püspökének megválasztásuk, illetve püspökké szentelésük alkalmából. Mivel a protestáns felekezetekkel eddig még informális kapcsolatot sem létesítettünk, rövid bemutatkozásunkat azzal a várakozással zártuk, hogy püspöki szolgálatuk által tényleges párbeszéd alakulhat ki a hazai református közösségekben is a meleg hívők helyzetéről és problémáik testvéri megoldásáról.

  2003. április 1-jén (mintegy féléves előkészítés után) találkoztunk az amerikai New Ways Ministry szervezet kelet-közép-európai zarándoklaton részt vevő képviselőivel. Közös ima után bemutattuk nekik a közösséget, és ők is beszámoltak tevékenységükről, mely elsősorban felvilágosításból, a meleg és heteroszexuális hívők közötti közvetítésből áll.

  A Fővárosi Bíróság 2003. május 7-én kelt végzése alapján az MTV Rt. által az ORTT ellen kezdeményezett per április 18-án megszűnt. Ezzel az ORTT korábbi állásfoglalása – amely szerint A Hét műsora megsértette a melegeket – jogerőre emelkedett, így az MTV Rt. köteles az állásfoglalást főműsoridőben közzétenni (mintegy két évvel a vitatott riport sugárzása után, s bár azóta A Hét c. műsor megszűnt).

  2003. június 10-én a jogszabályoknak megfelelően hivatalosan is megalakítottuk az amúgy idén hétéves közösséget, Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület néven. Az ilyenkor többnyire menetrendszerű hiánypótlási eljárást követően a Fővárosi Bíróság 2003. szeptember 25-én bejegyezte az egyesületet. A végzés jogerős.

  A VIII. Meleg és Leszbikus Fesztivál alkalmából július 5-ére ökumenikus istentiszteletet szerveztünk, részt vettünk a felvonuláson, valamint július 6-án a című filmet is újból megtekinthették az érdeklődők.

  Július 31-én a Hittani Kongregáció nyilatkozatot adott ki, amelyben durva támadást intézett a melegek ellen. Az Öt Kenyér Közösség haladéktalanul közzétette állásfoglalását, amelyben „elszomorítónak” nevezte a dokumentumot (amely egyébként világszerte közfelháborodást váltott ki), mondván, hogy az „szomorú ötszáz évet jósol a korunkban élő és alkotó Galileik számára.”

  2003. szeptember 9-én az Öt Kenyér is képviseltette magát azon kilenc melegszervezet között, amelyek első alkalommal tárgyaltak Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszterrel.

  Október 11-én a budapesti Apostoli Nunciatúra közelében lévő Orbán téren „Imádkozzatok üldözőitekért!” mottóval szentmisét mutattunk be a történelem során bármikor üldözést szenvedett és elpusztított melegekért, valamint a pusztításban közreműködőkért.

  2004

  Január 4-én a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Kari Tanácsa állásfoglalásban ítélte el a homoszexualitást. A Háttér Társaság a Melegekért felszólította az egyetemet a jogsértő állásfoglalás visszavonására. Miután ez eredménytelen maradt, a Háttér – az esélyegyenlőségi törvény január 27-i hatályba lépését követően – bírósághoz fordult, kérve az egyetem elmarasztalását. Az Öt Kenyér Közösség a sajtó megkeresésére több ízben, konzekvensen kinyilvánította, hogy az egyetem állásfoglalását teológiailag elfogadhatatlannak tartja, és teljes mértékben támogatja a Háttér kezdeményezését.

  A Magyarországi Református Egyház május elején összeülő zsinata foglalkozott a homoszexualitás kérdésével is. A zsinati döntéshozatalt elősegítendő, kiadtunk egy tanulmányt Válaszd az életet! címmel, s április 30-án ennek több mint száz példányát postáztuk a zsinat résztvevőihez. A zsinati határozatot végül 2004. május 6-án adták közre. A határozatra az Öt Kenyér Közösség még aznap állásfoglalással válaszolt.

  2004. július 3-án a IX. Meleg és Leszbikus Fesztivál keretében a Művész moziban ökumenikus istentiszteletre hívtuk az érdeklődőket.

  Július 6-án beszélgetés hangzott el a Kossuth rádióban Bégány Attila MDF-es képviselővel és közösségünk vezetőjével, Sándor Bertalannal Sérti-e a gyermekek jogait egy melegfelvonulás? címmel (a teljes változat innen tölthető le, 14,5 MB).

  Fonyódon, a július 21–25-éig tartó EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója) keretében az Öt Kenyér a Háttérrel és a Labrisszal közösen egy sátorban várta az érdeklődőket (az első napot leszámítva mindennap 12–21 óráig). Július 23-ára Vallás és homoszexualitás témájában egy beszélgetést is meghirdettünk.

  Az augusztus 4–10-ig zajló Sziget Fesztivál Civil Sziget nevű rendezvényén több tagunk részt vett kölcsönözhető „könyvként” az Élő Könyvtár programban. Augusztus 9-én Mit akarnak a melegek az egyháztól? címmel szerveztünk beszélgetést, 10-én pedig a Magic Mirror sátorban a melegszervezetek összegző beszélgetésén Sándor Bertalan számolt be közösségünk utóbbi fejleményeiről és terveiről.

  Szeptember 28–29-én a Millenáris Parkban a Civiliádán, a civilszervezetek éves kiállításán és szakmai programsorozatán a Labrisszal és a Háttérrel közös standon mutatkoztunk be.

  2004. október 27-től 31-ig Budapesten tartotta konferenciáját a Nemzetközi Leszbikus és Meleg Szövetség európai régiója, az ILGA-Europe. Ennek keretében 30-án az Öt Kenyér is részt vett azon a bemutatkozáson és tapasztalatcserén, amelyet a Keresztény Meleg és Leszbikus Csoportok Európai Fóruma francia és svéd tagszervezeteinek képviselői szerveztek. A rendezvényen svéd, francia, horvát és román barátainkkal együtt kb. egy tucatnyian voltunk.

  Első ízben történt – de terveink szerint nem utoljára –, hogy Karácsony ünnepén éjféli szentmisét tartottunk. Az esemény azért nem a Belső szobában kap helyet, mert elsősorban szolgálatnak szántuk: mindazok felé, akik (ahogy a számos helyen közzétett meghívónkban fogalmaztunk) „szenteste ki akarnak szakadni magányukból, és úgy gondolják, a közös ünneplésben, ha csak egy órára is, de megpillanthatják a betlehemi éjszaka fényét”. A szentmiséről az Önazonos c. meleg-rádióműsorban is hangzottak el részletek.

  2005

  2005. február 19-én az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Családvédelmi Charta 2005. címen állásfoglalását adott ki, amelyhez azóta mintegy félszáz szervezet és több mint ezer magánszemély csatlakozott. A Háttér, a Labrisz és az Öt Kenyér február 21-én közös állásfoglalásban reagáltak a nyílt kirekesztésre felszólító dokumentumra.

  Júniusban adtuk közre közösségünk hivatalos állásfoglalását, Megfontolások az azonos neműek párkapcsolatáról címmel. A szöveget mintegy 70-80 országgyűlési képviselőnek küldtük el, többek között a Parlament Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága minden tagjának, valamint a melegek ügyét kampány tárgyává tevő SZDSZ-frakció minden tagjának. Az állásfoglalást megkapta az MSZP, a Fidesz és az MDF több képviselője is. Mindeddig egyetlen visszajelzést sem kaptunk.

  Július 8-án a Népszabadság Online vitafórumot rendezett a melegek helyzetéről. A vita kiindulópontja az Öt Kenyér Közösség állásfoglalása volt. Az érdeklődők kérdéseire Birtalan Balázs válaszolt.

  Július 9-én ökumenikus istentiszteletet szerveztünk a X. Leszbikus-, Meleg-, Biszexuális és Transzneműfesztiválon.

  Augusztus 21-én felolvasóestet és beszélgetést koordináltunk Randi Solberggel, a Keresztény Meleg és Leszbikus Csoportok Európai Fóruma vezetőjével, és Kerstin Söderblommal; mindketten Németországból jöttek. Néhány részlettel bemutatták a Hallatsszék a hangunk! – Európai keresztény leszbikusok mondják el történetüket című, 2004-ben megjelent kötetet.

  December 24-én éjfélkor második alkalommal szerveztünk karácsonyi szentmisét, melyre vendégeket is hívtunk a melegmédia útján.

  2006

  Egyesületünk kezdeményezte a Fővárosi Bíróságnál a közhasznúvá nyilvánítását. A módosított alapszabályt 2006. február 13-án nyújtottuk be (az elbírálás folyamatban van).

  Március elején részt vettünk Simcha DuBowski Remegve I-ten előtt c. filmjének budapesti vetítésein és az azt követő beszélgetéseken. Steve Greenberg rabbival, aki a New York-i székhelyű Országos Zsidó Tanulmányi Központ tanára, a Bálint Házban szervezett könyvbemutatón beszélgetett közösségünk képviselője.

  Május 24-én az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Vessünk véget a gyűlöletnek” c. szemináriumot szervezett a Homofóbia-ellenes világnap alkalmából. A közösségünket Sándor Bertalan képviselte.

  Május 25–28-i általános évi közgyűlésükön felvételt nyertünk a Keresztény Meleg és Leszbikus Csoportok Európai Fórumába.

  2006-ban is ökumenikus istentiszteletet szerveztünk a XI. Leszbikus-, Meleg-, Biszexuális és Transzneműfesztiválon.

  2006. augusztus 17-én az Öt Kenyér mint közösség megszűnt. Az egyesület továbbviszi az Öt Kenyér nevet, és folytatja társadalmi tevékenységét.


  Utolsó módosítás: 06-08-17      Kereszténység
Vallás, teológia, lelkiség     Homoszexualitás
Adatok, tények, vélemények   	   Teázó
Egy hely, ahol megpihenhetsz Kereszténység és homoszexualitás 
 Az összeegyeztethetőség kérdései