Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Teológiai elemzések  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Halállal lakoljanak?
  Tartalom

  Cím
  Mottó
  BEVEZETÉS


  I. MIÉRT KELL BESZÉLNI RÓLA?
  I.1. A HOMOSZEXUÁLISOK HELYZETE
  I.2. MAGÁNÜGY-E A HOMOSZEXUALITÁS?


  II. A HOMOSZEXUALITÁS FENOMENOLÓGIÁJA
  II.1. A HOMOSZEXUALITÁS SAJÁTOSSÁGAI
  II.1.1. Hiányos és/vagy téves megközelítések
  II.1.1.1. (Pederasztia).
  II.1.1.2. (Transzszexualizmus, transzvesztitizmus)
  II.1.1.3. (Férfiprostitúció)
  II.1.1.4. (Promiszkuitás)
  II.1.1.5. (Homoszexuális hajlam és kapcsolat téves azonosítása)
  II.1.2. A homoszexualitás valós jellemzői
  II.1.2.1. A hajlam kizárólagossága
  II.1.2.2. A hajlam irreverzibilitása
  II.2. A HOMOSZEXUÁLIS HAJLAM KIALAKULÁSA
  II.2.1. Megrontás?
  II.2.2. Hibás nevelés?
  II.2.3. Biológiai meghatározottság?
  II.2.4. Tehát…?
  II.3. A HOMOSZEXUALITÁS MINŐSÍTÉSE
  II.3.1. Betegség?
  II.3.2. Természetellenes?
  II.3.3. Abnormális?


  III. MIT MOND A KINYILATKOZTATÁS?
  III.1. A KINYILATKOZTATÁS FOGALMA. – MIT MONDHAT EGYÁLTALÁN?
  III.1.1. Definíció – A kinyilatkoztatás tárgya
  III.1.2. A kinyilatkoztatás lezárulása
  III.2. A KINYILATKOZTATÁS RÉSZLETES VIZSGÁLATA
  III.2.1. A Tanítóhivatal megnyilatkozásai
  III.2.1.1. Ünnepélyesen előterjesztett tévedhetetlen döntések
  III.2.1.2. Ünnepélyesen nem definiált, de tévedhetetlen hitigazság
  III.2.1.3. Nem-tévedhetetlen tanítóhivatali dokumentumok
  III.2.1.3.1. Gaudium et Spes
  III.2.1.3.2. Persona Humana
  III.2.1.3.3. A Katolikus Egyház Katekizmusa
  III.2.1.4. A tanítóhivatali megnyilatkozások tanulsága

  III.2.2. A Szentírás vizsgálata
  III.2.2.1. A „tilalmi perikópák”
  III.2.2.1.1. Ószövetségi szövegek
  III.2.2.1.1.1. Ter 19,1–11
  III.2.2.1.1.2. Lev 18,22; 20,13
  III.2.2.1.2. Újszövetségi szövegek
  III.2.2.1.2.1. Róm 1,26–27
  III.2.2.1.2.2. 1Kor 6,9; 1Tim 1,10
  III.2.2.2. A „tilalmi perikópák” végső tanulsága
  III.2.2.3. „Sed contra…”
  III.3. A KINYILATKOZTATÁS VIZSGÁLATÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA


  IV. AZ EMBERI CSELEKEDETEK MEGÍTÉLÉSE
  IV.1. AZ ALAPKONFLIKTUS
  IV.2. AZ EMBERI CSELEKEDET
  IV.2.1. Mi az ember?
  IV.2.2. Mi a cselekedet?
  IV.3. A MEGÍTÉLÉS ALAPJAI
  IV.3.1. Az újszövetségi Törvény: Jézus Krisztus
  IV.3.1.1. A szeretetparancs taglalása
  IV.3.2. Az Igazság szabaddá tesz
  IV.4. A MEGÍTÉLÉS SZEMPONTJAI
  IV.4.1. A döntési helyzet
  IV.4.2. Distinctio spirituum
  IV.4.3. A lelkiismeret vizsgálata
  IV.5. A HOMOSZEXUALITÁS ERKÖLCSISÉGE


  V. A HOMOSZEXUÁLIS EMBER ISTEN TEREMTŐI TERVÉBEN
  V.1. AMI AZ EREDETMAGYARÁZATBÓL KIMARADT…
  V.2. HAGYOMÁNYOS KERESZTÉNY JAVASLATOK A HOMOSZEXUÁLIS EMBER ÉLETVITELÉRE
  V.2.1. „Változz meg!”
  V.2.2. „Élj önmegtartóztatásban!”
  V.3. EGY ALTERNATÍVA A SZERETET NEVÉBEN
  V.4. AZ ISTENI TERV
  V.4.1. Isten megdicsőítése
  V.4.2. Hogyan dicsőítse meg az ember Istent?
  V.4.3. Isten által teremtett homoszexualitás?
  V.4.4. Az emberi szexualitás céljai
  V.4.4.1. A heteroszexualitás céljai
  V.4.4.2. A homoszexualitás szükségszerű célja
  V.4.4.3. A homoszexualitás esetleges célja
  V.5. MI A TEENDŐ?
  V.6. A HOMOSZEXUÁLIS MONOGÁM PÁRKAPCSOLATOK ÉRTÉKELÉSE
  ZÁRÓ GONDOLAT


  KISLEXIKON

  RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

  FELHASZNÁLT IRODALOM


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…