Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  A melegmozgalom háza tájáról  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Eltörölték a természet elleni fajtalanság bűntettét

  (Cikkgyűjtemény)

  A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 2002. szeptember 3-án, többségi határozatával, azonnali hatállyal megsemmisítette a Btk. 199. és 200. §-át. A 199. § három évig terjedő szabadságvesztéssel rendelte büntetni azt a 18. életévét betöltött személyt, aki 14–18 év közötti, vele azonos neművel létesített szexuális kapcsolatot. A hazai melegmozgalom egyik legfontosabb követelése volt, hogy az ún. beleegyezési korhatárt – az EU-normáknak megfelelően – azonos életkorban határozza meg a jog mind hetero-, mind homoszexuális kapcsolatra nézve. Az 1993-ban (!) írt beadvány szerinti javasolt életkor az egységes 16 év volt. Az AB jelen határozatával ez az életkor egységesen 14 év lett. Mostantól tehát csak az a személy büntethető – megrontás jogcímén –, aki 14 éven aluli partnerrel lép kapcsolatra, tekintet nélkül a sértett nemére.

  Az alább található linkek közül az első a határozat teljes szövegére mutat, a második az eltelt kilenc év során e témában napvilágot látott cikkek, beadványok gyűjteményére, a többi pedig a határozathoz fűzött kommentárokra, illetve – szükség esetén rendszeresen frissítve – az ahhoz kapcsolódó hírekre, fejleményekre.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…