Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    
  TANÚSÁGTÉTEL ÉS MEGEMLÉKEZÉS

  2002. november 24-én, vasárnap,
  a Nők Elleni Erőszak Elleni Fellépés Világnapjának előestéjén
  a NANE Egyesület a családon belüli erőszak ellen felvonulást és megemlékezést szervez.
  A menet 14 órakor indul a Legfelsőbb Bíróság épületétől (Bp. V., Markó u. 16.) elől.
  Kb. 15 órakor érkezünk a Parlament elé, ahol túlélők beszélnek sorsukról.
  Az esemény kb. 17 órakor ér véget.
  A menettel a családon belüli erőszak eddigi halálos áldozataira emlékezünk. Egyben emlékeztetjük a törvényalkalmazókat és a törvényhozókat arra, hogy a családon belüli erőszak áldozatainak biztonsághoz, élethez, emberi méltósághoz való jogának érvényesülését kötelesek garantálni. A NÉMA TANÚK, a családon belüli bántalmazás során megölt nőknek és gyerekeknek emléket állító sziluettszobrok velünk jönnek a menetben, mely azért indul a Legfelsőbb Bíróság épülete elől, mert eddigi tapasztalataink szerint a bíróságok minden információtól elzárkóznak, amely gazdagíthatná tudásukat a jelenségről, és segíthetné őket abban, hogy saját lehetőségeiken belül képessé váljanak a családon belüli erőszak áldozatai számára biztosítani jogaik érvényesítését. A Parlamentnél a Habeas Corpus Munkacsoport (HCM), a Női és Gyermekjogi Kutató- és Oktatóközpont és a NANE Egyesület képviselőinek rövid beszédei után meghívott előadóként túlélők, és meggyilkolt nők, gyermekek hozzátartozói tesznek tanúságot sorsukról

  Meghívtuk mindazokat a felelős döntéshozókat, akik hatáskörüknél fogva felelősek a családon belüli erőszak elleni hatékony állami fellépésért. A párbeszédtől eddig elzárkózott döntéshozók számára a Tanúságtétel és Megemlékezés alkalmat nyújt a nők elleni erőszak valóságának, a túlélők tapasztalatainak megismerésére.

  Várjuk a családon belüli erőszak túlélőit, továbbá mindazokat, akik családon belüli erőszak következtében veszítették el hozzátartozójukat. Várjuk mindazokat, akik szakemberként vagy magánemberként egyetértenek velünk és a túlélőkkel abban, hogy az élethez, a fizikai biztonsághoz, a szabadsághoz, az emberi méltósághoz és a szexuális önrendelkezéshez való jogok a családon belül is alapvető emberi jogok. Várjuk a média képviselőit is.

  A november 24-i esemény legfontosabb célja, hogy a közvéleményt és a döntéshozókat a családon belüli erőszak valóságával szembesítsük. A megemlékezés főszereplői az áldozatok és a túlélők lesznek, hiszen egyedül ők tudják hitelesen elmondani, hogy mi is történik valójában Magyarországon családon belüli erőszak esetén. Hívjuk és várjuk tehát a média képviselőit, hogy ezt a tudást segítsenek eljuttatni minél több emberhez.

  Hogy ne feledjük, ne feledjék: addig kell tenni, amíg a bántalmazottak életben vannak.

  Vonuljon velünk a Legfelsőbb Bíróságtól, és hallgassa meg Ön is a Parlament előtt a tanúságtételt. Tegyen Ön is tanúságot amellett, hogy a családon belüli erőszak egyszerre állami, társadalmi és egyéni felelősség!

  Kérjük, hogy amennyiben szeretné, hogy családon belüli erőszak során megölt rokonáról megemlékezzünk, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi módok bármelyikén:
  postacím: 1447 Bp., Pf. 502.
  telefon/fax: (06 1) 267 4900
  e-mail: info@nane.hu


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…