Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Találkozási lehetőségek az Öt Kenyér Közösséggel
  a VIII. Meleg és Leszbikus Fesztiválon

  Művész mozi – Budapest VI., Teréz krt. 30.

  Az alábbi ismertetők a Fesztivál hivatalos programfüzetéből valók. A teljes program és néhány kapcsolódó anyag itt érhető el.

  Július 5., szombat, 11:00 – Buñuel Terem

  Ökumenikus istentisztelet és beszélgetés.

  Emberi létünk sok közegben zajlik. Többnyire a családi környezetből indulunk reggelente is. Dolgozunk, utazunk, kikapcsolódunk, olykor beszélgetünk vagy imádkozunk, ami éppúgy kommunikáció. Melegségünk felvállalásába is bevonhatjuk az életünk többi színterét. A jogi és politikai küzdelmek, az oktató-felvilágosító tevékenység, a művészetek mellett a vallások terén egyaránt fontos önazonosságunk kendőzetlen megjelenítése. Ennek az EGÉSZ-ségnek a jegyében osztjuk meg Jézusban felismert örömünket, hitbeli tapasztalatainkat, valamint a magunkkal hozott harapni- és kortyolnivalókat. Szeretettel várunk mindenkit, aki keresztény utunkban vagy a melegeket támogató barátságunkban velünk osztozik.

  Július 6., vasárnap, 16:00 – Bódy Terem

  Halállal lakoljanak? (Magyarország, 2002, 55’, r.: Frivaldszky Bernadett)

  Dokumentumfilm Birtalan Balázsról, az Öt Kenyér aktivistájáról, illetve az ő személyes történetén keresztül a szeretet egyházának érzéketlenségéről, a dogmákhoz való merev ragaszkodásról és arról, hogy lehet valakit a halál küszöbéig hajszolni. A film valódi drámában csúcsosodik ki, amikor dr. Beer Miklós segédpüspök (az egyetlen, aki hajlandó volt az egyház képviselői közül nyilatkozni) szembesül egy emberi tragédiával, amit a vallási közösségbe kapaszkodó, de homoszexualitása miatt kirekesztett volt tanítványa kínlódott végig. – A vetítés után beszélgetés Birtalan Balázzsal.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…