Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Fáklyás menet a háború és az erőszak ellen

  – A Humanista Mozgalom sajtónyilatkozata, 2001. szeptember –

  (A nyilatkozathoz az Öt Kenyér Közösség is csatlakozott)


  NYILATKOZAT A HÁBORÚ ÉS AZ ERŐSZAK ELLEN


  Az alábbi szervezetek közös nyilatkozatban ítélik el a szeptember 11-én New Yorkban és Washingtonban elkövetett terrortámadásokat, és kifejezik szolidaritásunkat az Amerikai Egyesült Államok népével.

  Rengeteg civil esett áldozatul ennek a szörnyűséges és erőszakos cselekménynek, melyhez hasonlónak soha többé nem szabad megtörténnie. Messzemenőkig elítéljük a terrorizmust csakúgy, ahogyan az erőszak minden más formáját is.

  Mindezek miatt tiltakozunk az ellen, hogy az USA erőszakkal válaszoljon a támadásokra, és ezáltal elősegítse, hogy az erőszak tovább gyűrűzzön a világon.

  Az erőszak erőszakot szül. A szeptember 11-i erőszakos cselekményeket is az erőszak táplálta és hívta életre. Ha most az USA kormánya és más nyugati kormányok – közöttük a magyar kormány – az „egész civilizáció elleni támadásokról” beszélnek, akkor elfelejtik, hogy éppen ez a civilizáció felelős életek százezreiért a bolygó „nem-nyugati” részein. Arrogancia, gazdasági kizsákmányolás, egész régiók és népek elnyomása az a talaj, amelyből a fanatikus erőszak táplálkozik.

  Az USA hadiipari együttese és politikai vezetése ki fogja használni ezt a tragédiát arra, hogy a világ bármely pontján megerősítse a katonai szellem és a beavatkozás politikáját, és hogy egy világméretű, korlátlan elnyomó kampányt indítson el. Így, elő fogják készíteni a terepet a további terrortámadásoknak.

  Hisszük, hogy az erőszak a legkevésbé hatékony eszköz a béke megteremtésére, ezért az erőszakmentességet fogadjuk el cselekvési módként, mivel tudjuk, hogy ez a legjobb formája az emberek, népek és államok közötti kapcsolatoknak.

  Felhívjuk a világ összes felelős vezetőjét, politikusát, Magyarország kormányát, hogy ne kezdeményezzen és ne támogasson háborút, erőszakot, további emberéletek kioltását a világ egyetlen pontján sem. Ehelyett erőfeszítéseiket a szegénység, a megkülönböztetés és a kizsákmányolás megszüntetésére, az egészségügy és az oktatás világméretű fejlesztésére irányítsák. A jelenlegi rendszernek megvannak az ehhez szükséges forrásai, és így elkezdenénk a közelmúltban történt (és jövőbeli) tragédiákat gyökerükben megoldani.

  Saját kormányunkat nyomatékosan felszólítjuk arra, hogy emelje fel szavát a népek, nemzetek es kultúrák közötti párbeszédért most és jövőben, kihangsúlyozva, hogy ez a konfliktusok egyetlen valódi megoldási módszere és mutasson ezzel példát más országok számára. Ezt követeli az a magyar közvéleményben növekvő aggodalom is, mellyel az emberek családjuk, barátaik és ismerőseik életéért és jólétéért aggódnak.

  Nyilatkozatunkkal összhangban szeptember 22-én 18 órai kezdettel fáklyás menetet szervezünk az erőszak és a háború ellen a Liszt Ferenc tértől a Parlamentig.

  Felhívunk minden szervezetet, csoportot és egyént, hogy csatlakozzon a menethez és ezen nyilatkozathoz, amennyiben szükségét érzi, hogy kiálljon az erőszakmentesség mellett.
  Csatlakozó szervezetek:

  Alba Kör
  Baloldali Front
  Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK)
  Humanista Mozgalom
  Iraki Emberi Jogok Egyesülete
  Magyarországon Élő Afgánok egyesülete
  More Than 9 For Peace
  Munkáspárt
  Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért
  Rügyecskék Alapítvány
  Zöld Demokraták
  Zöld Fiatalok Egyesülete


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…