Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Dr. Erdő Péter válasza az Öt Kenyér Közösség köszöntő levelére

  (a levél eredeti formája itt tekinthető meg)


  ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYEI HIVATAL
  747/2003


  Budapest, 2003. február 17.
  Tisztelt Uraim!


             A január 6-án Erdő Péter érsek úrnak címzett levelük megérkezett. Érsek úr ez úton köszöni meg jókívánságaikat.


  Tisztelettel  Spányi Antal [aláírás]

  c. püspök, érseki általános helynök


  körbélyegző:
  FŐEGYHÁZMEGYEI HIVATAL * BUDAPEST
  1. OFFICIUM ARCHIDIOECESANUM
  ___________________________
  Tisztelt
  Sándor Bertalan és Birtalan Balázs
  Budapest,
  <pf.-cím: időközben megszűnt>

  1014 BUDAPEST, URI U. 62. POSTACÍM: 1250 BUDAPEST 1, PF. 1. TEL.: 225-2590, FAX.: 202-5458 E-MAIL: egombp@katolikus.hu
  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…