Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Az Öt Kenyér Közösség köszöntő levele dr. Bölcskei Gusztávnak, lelkész-elnöki megbízatásának elnyerése alkalmából

  Dr. Bölcskei Gusztáv
  tiszántúli református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

  1146 Budapest
  Abonyi utca 21.

  Budapest, 2003. március 7.

  Igen tisztelt Főtiszteletű Püspök Úr!


  Az Öt Kenyér Közösség nevében tisztelettel és szívből jövő örömmel köszöntjük a zsinati tisztújítás során nyert lelkész-elnöki megbízatásának elnyerése alkalmából!

  Isten gazdag áldását kérjük életére és munkájára, kívánva egészséget, türelmet, kitartást; imádságos szívvel kérve, hogy felelős küldetése betöltésében Krisztus evangéliumát fáradhatatlan erővel, örömmel, egyházunk és társadalmunk minden rétegének épülésére, az igazságtalan kirekesztések megszüntetésére, minden ember javára hirdesse.

  Az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért 1996. augusztus 1-je óta működik Magyarországon, egyelőre formális bejegyzés nélkül, elsősorban ökumenikus imacsoportként. Célunk, amint azt többször megfogalmaztuk: „lelki hátteret biztosítani azon férfiak és nők számára, akik hiszik, hogy Isten ingyen szeretetből, Jézus Krisztus által őket is meghívta az üdvösségre, ugyanakkor megváltoztathatatlan tényként ismerték fel életükben homofil, illetve homoszexuális beállítottságukat.”

  Magyarországon a legszerényebb statisztikai becslések szerint is többszázezer férfi és nő érintett ilyen vagy amolyan mértékben a homoszexualitás kérdésében. Amennyiben az „érintettség” fogalmát kiterjesztjük a meleg személyek szüleire, családjára, baráti körére, kollegáira, lelkipásztorára stb. – azaz mindenkire, akinek az életében igényként jelenik meg, hogy emberileg és társadalmilag elfogadható válasszal szolgáljon konkrét élethelyzetekben a homoszexualitás problematikájára –, úgy bízvást mondhatjuk, hogy ez a kérdés az egész társadalom ügye. Sajnos ehhez képest a magyar keresztyén tömegkommunikációban és igehirdetésben a homoszexualitásról szinte kizárólag mint bűnről esik szó; a templom padjában ülő meleg hívő pedig rendre úgy érezheti, hogy ismételten az arctalan „Ellenség” táborába soroltatik. Közhely, hogy homoszexuális hajlamú fiatalok körében az öngyilkossági kísérletek aránya szignifikánsan magasabb, mint az azonos korú heteroszexuálisok között.

  Bízunk abban, hogy Püspök Úr szolgálata során tényleges párbeszéd alakulhat ki a Magyarországi Református Egyházban is a meleg hívők helyzetéről és problémáik testvéri megoldásáról.

  Mindazonáltal ettől függetlenül Püspök Úr szolgálatához sok erőt és kegyelmet kívánunk.

  Az Öt Kenyér Közösség nevében, tisztelettel és Krisztusban szeretettel:  G. Zs. sk. Á. M. sk.        
  [az eredeti levélen teljes nevek]

  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…