Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  —  Olvasóterem  —

  Kereszténység és homoszexualitás
  (Az összeegyeztethetőség kérdései)

  Az Olvasóterem szobáiban sok és sokféle anyagot gyűjtöttünk össze. A tájékozódás kedvéért az oldalakat rovatokra bontottuk, ezek viszont nem mindig különülnek el élesen egymástól. Bizonyos szövegek besorolásánál nehéz volt a döntés, de az oldalon belüli ismétlést mindenképpen el akartuk kerülni. A szobák között ugyanakkor néhány esetben elkerülhetetlen volt az ismétlődés; ilyenkor a link után mindig jelezzük, hogy „kölcsönkönyvről” van szó. • Az éppen aktuális újdonságok listája külön ablakban nyílik meg. • Az oldalainkon szereplő egyes könyvek és folyóiratok beszerzési lehetőségéről itt olvashatsz. • A nem magyar (többnyire angol) nyelven olvasható anyagok linkjét zöld színnel jelöltük. További idegen (mindenekelőtt angol) nyelvű anyagok nagy bőségben olvashatók a Kitekintés megfelelő részlegében. • Egyéb, különféle szempontú könyvekhez pedig a Halállal lakoljanak? című könyv Felhasznált irodalmában lehet tallózni.

  Ha valamelyik oldal nem vagy nehezen érhető el, kérünk, szólj!


  Teológiai elemzések

  Honlapunk egyik elsődleges üzenete, hogy kereszténység és homoszexualitás egymást nem kizáró fogalmak. Ezen álláspontunkat sokan megalkuvásnak, a „széles út” választásának tekintik. Az alábbi könyvek, cikkek, tanulmányok remélhetőleg elégségesen illusztrálják, hogy erről szó sincs: véleményünk szilárd teológiai alapokon, elsősorban a szentírástudomány felismerésein nyugszik.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra

  Melegként élni az egyházban

  A homoszexualitás kérdésének teológiai meg nem oldottságát a melegek saját bőrükön érzik. Alábbi összeállításunk az egyházban szerzett sérülésekről, illetve az ott feltárulkozó lehetőségekről szól. Az I. részben a múltat és a jelent tudományos igénnyel vizsgáljuk. A II. részben a melegek és hozzátartozóik vallanak saját életükről.


  I. Egyháztörténet, társadalomtudományok


  II. Sorsok és utak

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra

  Vélemények

  Bár a homoszexualitásra vonatkozóan a teológia egyelőre leginkább a kérdésföltevésnél tart, az objektív felismerések nyomán már sok szubjektív vélemény, távlati elképzelés látszik körvonalazódni.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra

  Humor

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra

  Fórumok

  Az összeegyeztethetőség problémája nemcsak minket foglalkoztat: különböző portálokon számos fórumot indítottak a témáról. A hozzászólások műfaja nagyon változó, a tömény utálat kétsoros kifejezésétől a komplett teológiai tanulmányig. A legtöbb fórumon – regisztráció után – Te is elmondhatod véleményedet.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra


  Idegen nyelvű anyagok
  Texts in non-Hungarian (mainly English) languages

  Cikkek / Articles

  Könyvek / Books

  A linkek az Amazon.com megfelelő oldalaira mutatnak. / The links refer to the appropriate pages of Amazon.com.

  További angol nyelvű könyvek a témában az Amazon.com kínálatából / Further books on this issue in English, from Amazon.com      Kereszténység
Vallás, teológia, lelkiség     Homoszexualitás
Adatok, tények, vélemények    	   Hírek
Keresztény-meleg hírek a nagyvilágból   	   Teázó
Egy hely, ahol megpihenhetsz

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…