Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Teológiai elemzések  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A Biblia és a homoszexualitás

  (Az alábbi fordítás eredetije az OCRT egyik oldalán található;
  az eredeti oldalt korábban több részre bontották.
  A le nem fordított szövegek linkjei az angol szövegekre mutatnak.)

  A homoszexualitással kapcsolatos bibliai utalásokat konzervatív és liberális keresztény szempontból egyaránt kifejtjük. A Biblia angol fordításait és a héber–görög eredeti szövegeket is megvizsgáljuk.

  Az alábbi témákkal foglalkozunk:


  Összefoglalás

  A Biblia egy-két versben említést tesz bizonyos homoszexuális cselekedetekről – minden hivatkozás negatív.

  Mielőtt eldöntenéd, mit mond a Biblia a homoszexualitásról, meg kell hoznod egy alapvető döntést:

  • minden további nélkül elfogadod a hitközösséged tanítását? Ha igen, és ha konzervatív felekezet tagja vagy, akkor a homoszexuális viselkedést bizonyára választottnak, megváltoztathatónak és Isten által elítéltnek tartod; ez valami olyan, hogy valaki mit cselekszik. Ha liberális hitközösség tagja vagy, bizonyára úgy fogadod el a homoszexualitást, mint egy másfajta, normális, nem megváltoztatható szexuális irányultságot; ez egy olyan dolog, hogy az illető személy milyen.

  • A Biblia általad leginkább kedvelt angol fordításában foglalkozol-e a bibliai részekkel, amely a fordítók teológiai véleménye és (esetleges) homofóbiája által van megszűrve? Ha igen, akkor bizonyára több részletet fogsz találni a Bibliában, amelyek elítélik a homoszexuális viselkedés egyes formáit.

  • Figyelsz az eredeti héber, arám és ógörög szövegekre, és törekszel rá, hogy pontosan megértsd, mit tanítottak a szerzők? Ha igen, akkor úgy fogod találni, hogy ugyanezek a részletek elítélnek bizonyos homoszexuális tevékenységeket (nemi erőszak, prostitúció stb.), de úgy tűnik, nem ítélik el az azonos neműek közti elkötelezett, monogám kapcsolatokat.

  Két héber szó van, amelyet gyakran felidéznek a homoszexualitással kapcsolatos részeknél, és amelyet a héber szövegek sok angol fordításában félrefordítanak:

  • A qadesh szó férfi templomi prostituáltat jelent, aki rituális nemi kapcsolatban vesz részt; ezt gyakran félrefordítják egyszerűen „szodomitának” vagy „homoszexuálisnak” (pl. a Jakab király-féle Biblia-fordításban, Második Törvénykönyv 23,17). Az ezzel együtt előforduló szó, a quedeshaw női templomi prostituáltat jelent. Gyakran „szajhának” vagy „prostituáltnak” fordítják.

  • A to'ebah szó egy elítélt, idegen, pogány vallási kultuszban előforduló szokásra utal, de gyakran egyszerűen „utálatos dolog”-nak fordítják. Húst és tejterméket egyaránt tartalmazó ételt enni „to'ebah”. Ha egy zsidó együtt eszik egy egyiptomival, az „to'ebah”. Ha egy zsidó műszál–pamut ruhát visel, az szintén „to'ebah”.

  Ahhoz, hogy megértsük, mit mond a Biblia a heteroszexuális cselekedetekről, meg kell vizsgálnunk az eredeti héber szövegeket, és csoportosítanunk kell a heteroszexuális nemi érintkezésre utaló összes helyet, hogy melyek szólnak az alábbiakról:

  • nemi erőszak,
  • gyermekekkel való szexuális visszaélés,
  • templomi rituális nemi érintkezés,
  • prostitúció,
  • szexuális orgiák,
  • nem kizsákmányoló jellegű, kölcsönös egyetértésen alapuló, szeretetkapcsolatban megvalósuló, monogám szexualitás, stb.

  Csupán az utolsó kategória révén tudhatjuk meg, mit tanít a Biblia az elkötelezett kapcsolatban megvalósuló heteroszexuális cselekedetről. Végtére is egy vers, amely leírja, hogyan rabolt el egy hadsereg szűzlányokat azért, hogy szexuális rabszolgáikká tegyék őket, nem sokat mond egy mai házasságban megvalósuló szexuális kapcsolatról. Egy olyan vers, amely a pogány istenek kultusza folytán létrejövő templomi prostitúcióról beszél, nem igazít el bennünket egy férfi és egy nő romantikus szerelmének érzéseiről. Ugyanígy, ahhoz, hogy megértsük, mit mond a Biblia a meleg és leszbikus kapcsolatokról, ki kell hagynunk a homoszexuális erőszakra, férfiak fiúkkal való szexuális visszaélésére, a homoszexuális prostitúcióra és orgiákra, a templomokban folytatott pogány szexuális rituálékra stb. vonatkozó hivatkozásokat. Csak azok az utalások maradnak meg számunkra, amelyek egy homoszexuális kapcsolatban, kölcsönös egyetetértésben létrejövő szexuális cselekedetekkel foglalkoznak. Lehet, hogy egyetlen ilyen rész sincsen.

  Vannak viszont leírások azonos neműek szoros és bensőséges kapcsolatáról. Azonban nincsenek egyértelmű részletek, amelyek arról tanúskodnának, hogy szexuálisan is aktívak voltak.

  Mindezek után nem kerülhetjük el a következtetést, hogy a Biblia többször elítéli a heteroszexuális és homoszexuális kizsákmányoló, manipulatív szexuális kapcsolatot és prostitúciót, de lehetséges, hogy hallgat a kölcsönös egyetértésben létrejövő homoszexuális kapcsolatról.

  Csak az a jó pár bibliai hely marad számunkra, amely elítéli a paráznaságot – a házasságon kívüli szexet. Ha valaki ezeket elfogadja Istentől ihletettnek, akkor arra jut, hogy a Biblia az elkötelezett kapcsolatban történő homoszexuális cselekedeteket egyenértékűnek tekinti a férfi és nő közti házasság előtti nemi élettel; tehát az elkötelezett kapcsolatban történő homoszexuális cselekedet erkölcsileg egyenértékű egy férfi és egy nő házasság nélküli, élettársi együttélésével.


  Figyelmeztetés

  A „homoszexuális” és „homoszexualitás” szavak az eredeti héber, arám és görög szövegekben nem fordulnak elő. Ezek a szavak a XIX. század végéről erednek. A Biblia szerzői nem ismerték a szexuális irányultságot, így nem is írhattak róla. Ez a fogalom csak a XIX. század végén alakult ki. A szerzők kevéssé vagy egyáltalán nem tudtak az azonos neműek közötti elkötelezett kapcsolatokról. A nyelvükben nem volt szó ezekre a fogalmakra. Ehelyett viszont azt feltételezték, hogy mindenki heteroszexuális, de egyes heteroszexuálisok velük azonos nemű emberekkel lépnek nemi kapcsolatba. Ezáltal ha ezen fogalmak valamelyikével találkozol a Biblia egy angol fordításában, fontos mélyebbre ásni és megnézni, mit jelent valójában az eredeti héber vagy görög szöveg.


  Bibliai hivatkozások

  A Biblia idejében azonos neműek közti szexuális kapcsolatra sok formában kerülhetett sor:

  1. A legyőzött törzsek királyát a megszálló hadsereg a legyőzés és megalázás végső jeleként olykor megerőszakolta. A homoszexuális nemi erőszak a látogatók és idegenek megalázásának egyik módja is volt. Ezek a hatalom és a fölény megnyilvánulásai voltak, és nincs közük a melegek és leszbikusok közti kölcsönös egyetértésben való szexualitáshoz.

  2. Egyes, ott tartózkodó nem-zsidó törzseknek férfi prostituáltjai voltak a templomokban, akik rituális azonos nemű szexuális kapcsolatban vettek részt, ez ijesztő volt az ősi izraeliták számára. A templomi prostitúció a világ legtöbb területén már nem található.

  3. A Római Birodalomban elterjedt volt, hogy egy felnőtt férfi fiúprostituáltakat tartott szexuális célból. A fiúk gyakran rabszolgák voltak. A modern korokban ez gyermekkel való szexuális visszaélésnek, bűncselekménynek számít.

  4. Ésszerű feltételezni, hogy sok szerető meleg és leszbikus kapcsolat létezett a bibliai időkben, de ezeket rendszerint titokban tarthatták fenn.
  Csak az utolsó típus hasonlítható össze a mai, kölcsönös egyetértésben megvalósuló, elkötelezett, szerető meleg és leszbikus kapcsolatokkal.


  Az emberek álláspontja a Bibliával kapcsolatban

  Az emberek lényegesen különböznek a Bibliával kapcsolatos véleményükben:

  • Általában véve a fundamentalisták és más evangéliumi keresztények úgy vélik, hogy

   • a Biblia eredeti formájában tévedhetetlen (hibáktól mentes), és hogy Isten megakadályozta, hogy a szerzők a legkisebb hibát is ejtsék,
   • minden egyes vers jól használható arra, hogy Isten szándékait megértsük,
   • az olvasónak először meg kell próbálnia minden részletet szó szerinti jelentésükkel értelmezni,
   • sok modern fordítás megbízható, különösen az Új Nemzetközi Változat (NIV) és a Jakab király-féle változat (KJV).

   Sok konzervatív keresztény megbízik a KJV és a NIV Biblia-fordításban. Ezáltal amikor valamelyik olyan bekezdést olvassák, amely világosan és félreérthetetlenül elítéli a homoszexualitást, akkor hajlamosak rá, hogy higgyenek a fordítónak, és levonják azt a következtetést, hogy Isten gyűlöli a homoszexualitást. Sajnos több fordítócsoport jelentős elfogultsággal viszonyult egyes csoportokhoz, például a boszorkányokhoz, valamint a melegekhez és a leszbikusokhoz; sokuk ennek megfelelően eltorzította a fordítást.

   Ezen a weboldalon szeretnénk elkerülni, hogy bármelyik vallási csoport álláspontját is kritizáljuk. Ugyanakkor úgy tartjuk, szabadon kritizálhatjuk vallásos alapon álló tevékenységüket, ha gyűlöletet tanúsítanak egy meghatározható csoporttal szemben, vagy amikor mások polgári jogait negatívan befolyásolják.

   Némely fundamentalista és más evangéliumi keresztény lelkipásztor részéről olyan szokást figyeltünk meg, amely etikátlannak és tisztességtelennek tűnik. Azért használjuk a „tűnik” szót, mert nem tudjuk biztosan, hogy az illető lelkipásztorok tisztában vannak-e a szokásukkal:

   • Egyes lelkipásztorok homoszexuális nemi erőszakra vonatkozó szakaszokat idéznek annak bizonyítékaként, hogy Isten minden homoszexuális viselkedést elítél; bár sohasem idéznének úgy egy heteroszexuális nemi erőszakra vonatkozó részletet, hogy azt állítanák róla, hogy ez minden heteroszexuális cselekedetre vonatkozik.
   • Észrevettük, hogy egyes lelkipásztorok váltogatják a Biblia-fordításokat, hogy megtalálják a homoszexualitással szemben a leginkább elítélő változatot. Amikor a Második Törvénykönyv 23,17-et idézik, egyesek eltérnek a NIV általuk megszokott használatától. Ez a változat pontosan fordítja a férfi és női templomi prostitúció (általános pogány szokás) eredeti héber elítélését. Ők a Jakab király-féle verziót használják (KJV), amely tévesen fordítja az illető szakaszt, mivel női prostituáltakat és férfi „szodomitákat” ítél el.

  • A liberálisabb keresztények általában úgy tekintik a Bibliát, mint ami sok fordítási hibát tartalmaz, és amelynek a versei közül nem szükségképpen mindet úgy kell érteni, mint ahogy a felszínen látszik. Az egyes részletek sokszor egy rég letűnt korszak szokásaira utalnak, amelyek nem alkalmazhatóak a mai társadalomban. Figyelmen kívül szokás hagyni azokat a verseket, amelyek elfogadják és szabályozzák a rabszolgatartást, korlátozzák a nők jogait vagy elnézően viszonyulnak ahhoz, amit ma gyermekkel való visszaélésnek hívnak. Azokat a részleteket, amelyeket a homoszexualitás elítéléseként lehet értelmezni, lehet, hogy szintén érdemes félretenni mint olyanokat, amelyeknek már nincs jelentőségük.

  Minden Biblia-fordítás fordítóinak világképét, álláspontjait és gondolkodásmódját tükrözi. Sok, ha nem minden Biblia-változat anyagi hátterét vallási szervezetek biztosítják, és olyan fordítókat vesznek igénybe, akik mindnyájan bizonyos teológiai hitrendszert képviselnek. Személyes elfogultságuk meghamisítja munkájukat. A fordítóknak ráadásul egy újabb nehézséggel is szembe kell nézniük: a mai társadalom igen eltér a bibliai idők társadalmától. Olykor nehéz olyan, ma is élő angol szót találni, amely jól megfelel egy-egy héber vagy görög kifejezés jelentésének.


  Egyes versek a Teremtés könyvéből

  L. egy külön állományban.

  Egyes versek a héber Szentírás többi részéből

  L. egy külön állományban.

  Egyes versek a keresztény Szentírás többi részéből

  L. egy külön állományban.

  Azonos neműek közti kapcsolatok a Bibliában

  L. egy külön állományban.


  Konzervatív keresztények gyakori következtetései:

  • Azt, hogy egy szexuális cselekedet bűn-e vagy sem, gyakorlatilag maga a tett határozza meg, pl. minden homoszexuális cselekedet természeténél fogva bűnös; a heteroszexuális tevékenység nem bűnös, ha házasságon belül kerül rá sor.

  • A Biblia angol fordításának sok részlete a homoszexuális viselkedés minden formáját elítéli, olyan kifejezések használata révén, mint „szodomita” és „homoszexuális”.

  • Isten homoszexuális cselekedeteik miatt pusztította el Szodomát és lakóit.

  • A Bibliában nem esik szó elkötelezett homoszexuális kapcsolatokról.

  • A Biblia homoszexuális cselekedeteket említ, és nem beszél szexuális irányultságokról. Ha létezne olyan, hogy megváltoztathatatlan szexuális irányultság, arról a Biblia is említést tenne.

  • Egyes fundamentalisták továbbmennek:
   • Az azonos neműek közti szexuális cselekedeteket Isten számára különösen sértőnek tartják, és azon viselkedések kis csoportjába sorolják, amelyek lehetetlenné teszik az illető számára az üdvözülést és a mennybe jutást. 1 Kor 6,9-10 azt mondja: „sem … elpuhultak, sem férfifertőzők … nem részesülnek Isten országában.” Más angol fordítások itt a „homoszexuális” szót használják.
   • Úgy vélik, hogy az 1 Kor 6,11 szerint ha a melegek és a leszbikusok valóban meg volnának váltva, Isten megszüntetné homoszexuális érzéseiket és heteroszexuálissá változtatná az irányultságukat. Ezért úgy tartják, hogy ha valaki továbbra is homoszexuális cselekedeteket folytat, akkor innen látható, hogy valójában nincs megváltva, és szükségképpen a Pokolba fog jutni.

  • Ugyanakkor viszont más konzervatív keresztények arra a számos újszövetségi helyre hívják fel a figyelmet, amelyek arra mutatnak, hogy az üdvösség mindenki számára lehetséges. Ennek egy példája a János 3,16.


  Liberális keresztények gyakori következtetései:

  A vallási liberálisok lehet, hogy vitatnak a következő pontok közül egyet vagy többet:

  • A Biblia angol verziói az eredeti héber, arám és görög szövegek fordításai. A megfogalmazás különféle fordítócsoportok gondolkodásmódja és előítéletei fényében jött létre. Ahhoz, hogy pontos értelmüket meghatározzuk, figyelmesen meg kell vizsgálnunk az eredeti szövegeket a korabeli izraeli és keresztény társadalmak szempontjából.

  • Azt, hogy egy szexuális cselekedet bűn-e vagy sem, főként a résztvevők kapcsolata határozza meg, nem pedig maga a cselekedet; így a manipulatív, fölényes, erőszakos, elővigyázatlan szexualitás bűn. A valóban egyetértő és elkötelezett kapcsolaton belüli, odafigyelő heteroszexuális vagy homoszexuális cselekedetek nem bűnösek. Amint Chris Levan írja: „A legjobb válasz, amit a Szentírás adhat a homoszexualitásra, annak kimondása, hogy a Teremtő igen gyakran nem törődik annyira a kapcsolaton belül a »ki«-vel, mint a »hogyan«-nal. Egyszerűen azt kérdezi: az igazságosság és a méltóság elvei szerint működik-e a kapcsolat? Kölcsönös bizalmat és együttérzést tükröz-e a két ember viszonya? Ha igen, Isten áldása van rajta.” 10

  • Az eredeti héber szövegek rendszerint nem általánosságban beszélnek a homoszexuális cselekedetekről, hanem egyes erkölcstelen viselkedésekről szólnak, amint:

   • a női és férfi prostituáltakkal való templomi szexuális tevékenységet világosan tiltja a héber Szentírás (az Ószövetség). Ez a viselkedés bevett gyakorlat volt a kánaáni termékenységvallásban. A szokást egyes korai izraeliták is átvették.
   • A prostítúció, a heteroszexuális és a homoszexuális egyaránt, mindig elítélés alá esik.

  • Jimmy Creech, az omahai (Nebraska állam) First United Methodist Church korábbi főlelkésze ekképpen foglalta ösze: „… nem volt tudomása senkinek sem a szexuális irányultságról abban a korban és kultúrában, amikor a Szentírás keletkezett. A héber, görög és arám nyelveknek, a Szentírás eredeti nyelveinek nem is volt szavuk a »homoszexualitás« és »homoszexuális« fogalmakra. Vannak bibliai helyek, amelyek elítélik az azonos neműek közti szexuális tevékenységet, de ezek mind erőszakkal, bálványimádással, promiszkuitással és kizsákmányolással kapcsolatos szövegösszefüggésekben helyezkednek el. A történeti helyzetet is tekintetbe vevő figyelmes olvasás során kiderül, hogy az erőszak, a bálványimádás, a promiszkuitás és a kizsákmányolás esik ítélet alá, nem pedig maga az azonos neműek közötti szexuális viselkedés. Ugyanez az elítélés vonatkozik az olyan, ellenkező neműek közti szexuális viselkedésre is, amely erőszakos, bálványimádó, promiszkuus és kizsákmányoló jellegű.” 3

  • A Biblia nemigen beszél homoszexuális érzésekről.

  • A Biblia nem mond semmit a szexuális irányultságról, ugyanazért, amiért nem beszél televízióról és repülőgépről. Az irányultság fogalma csupán a XIX. század végén jött létre, és csak a XX. század derekán kezdték komolyabban vizsgálni.

  • Meglehet, hogy a Biblia nem kevesebb, mint három helyen is beszél elkötelezett homoszexuális kapcsolatokról, s ezek közül egyiket sem ítéli el. Viszont nincs abszolút bizonyíték arra, hogy ezek szexuálisan aktív kapcsolatok voltak.

  • A Teremtés 19-ben leírt történetnek, amikor Isten elpusztította Szodomát, nincs köze lakóinak homoszexuális viselkedéséhez. Amikor a Biblia más helyen említést tesz Szodomáról, arról beszél, hogy lakói könyörtelenek és gonoszak voltak a szegényekkel és a rászorulókkal, valamint a látogatókkal szemben. Ezek a szöveghelyek nem utalnak szexuális cselekedetekre.

  • Szent Pál legalábbis egyes férfi és női homoszexuális cselekedeteket tiltottnak tartott, de nem világos pontosan, milyen cselekedetekre gondolt. Utalhatott
   • a templomi prostitúcióra,
   • a pogány szentélyekben végzett rituális szexuális tevékenységre,
   • heteroszexuálisokra, akik homoszexuális cselekedetekben vettek részt eredendő természetük dacára,
   • gyermekekkel való szexuális visszaélésre,
   • csoportos szexuális orgiákra, vagy pedig
   • minden emberre, aki homoszexuális tevékenységet folytat.

   Pál biztosan tisztában volt a pogány szentélyekben folyó szexuális orgiákkal, a heteroszexuális és homoszexuális jellegűekkel egyaránt. Bizonyára tudhatott arról a szokásról, hogy felnőtt férfiak fiút tartottak szexuális célból. Lehet, hogy az azonos neműek közötti szexualitásnak csakis ezen formáit ismerte. Úgy tűnik, nincs utalás nála a kölcsönös beleegyezésre épülő, elkötelezett homoszexuális kapcsolatokról. Könnyen lehet, hogy nem is ismert ilyet; talán nem tudott róla, hogy egyáltalán létezhet ilyen.

  • Nem biztos, hogy Szent Pál jó kalauz az erkölcs és a morál kérdésében. Írásaiban több helyen szexistának bizonyul: például elítélte, ha egy nő prédikál (1 Kor 14,34). Egy ismeretlen szerző, aki úgy tűnik, mintha Pál volna, elítéli az arany és az ékszerek viselését (1 Tim 2,11). Pál elfogadta és nem kritizálta a rabszolgaság intézményét (Filemon 1,15-16). Sok keresztény úgy tartja, hogy írásai, amelyek saját előítéleteit tükrözik, nem igazán hasznos útmutatók manapság.

  • Jézusnak az evangéliumokban olvasható sok száz utasítása és tiltása közül, ha van is, kevésnek van szexuális eleme, és egyik sem foglalkozik a homoszexualitással.

  • Vitatható, hogy Szent Pálnak legalábbis némely homoszexuális cselekedetre vonatkozó tiltása
   • a Kr. u. I. században, a Mediterráneum környékén élő embereknek szólt, vagy
   • minden embernek, mindenkor.

   Érdemes szót ejteni arról, hogy az ősi izraelitákat harcias törzsek vették körül. Az izraeliták számára igen fontos volt a termékenység, ha a csoport fenn akart maradni. A korai keresztény egyházat üldözte a római hatóság és a zsidó vallási vezetők. A homoszexuálisoknak bizonyára kevés gyermekük lehetett, így jelenlétük nemkívánatos volt. A XX. század végén a feltételek épp az ellenkezőek, minket a túlzott népszaporulat fenyeget. Pálnak a homoszexualitásra vonatkozó kritikája (ha egyáltalán ez volt a szándéka) ma már talán nem is helytálló.

  • A Biblia-fordítók bizonyára tisztában vannak azokkal a hibákkal, amelyeket a korábbi fordítások során ejtettek; ezeket széles körben tárgyalják a teológiai irodalomban. Azonban jelenleg valószínűleg nem volna lehetséges gazdaságilag, hogy pontos Biblia-fordítást adjanak ki: az emberek annyira hozzászoktak ahhoz, hogy homofób utalásokra számítanak a Szentírás nagyjából féltucat helyén, hogy feltehetőleg nem vennének meg egy olyan Bibliát, amely pontosan ragaszkodik az eredeti szöveghez, vagy amely beismerné, hogy egyes szavak jelentése ismeretlen.

  • A legtöbb liberális egyetért a lelki egészséggel foglalkozó főbb társaságokkal. A szexuális irányultság az iskoláskor előtt eldől, és talán genetikailag meghatározott a fogantatás pillanatától. Nem változtatható meg imával, vallási megtéréssel, gyógyító terápiával, averzív terápiával vagy pszichológiai kezeléssel, éppúgy, ahogy egy ember a rasszát vagy a nemét sem változtathatja meg.*


  [Megjegyzés: a transzszexuális egyének megváltoztathatják és meg is változtatják fizikai külsejüket ellenkező neművé, műtéti és gyógyszeres kezelés, valamint kozmetikumok stb. segítségével. A „nem” fogalmát itt szűk értelemben határozzuk meg, s ez alatt az illető ember testének minden sejtjében meglévő X és Y kromoszómákat értjük. Ezeket nem lehet megváltoztatni.]


  Hivatkozások


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…