Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Vélemények  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  John J. Markey domonkos atya levele a közösségnek

  (2003. április 13.)

  Véletlenül bukkantam rá a weblapotokra egy másik hivatkozás keresése közben, de örömmel látom a nevem egy ilyen pozitív és izgalmas website-on megemlítve. Felteszem (mivel nem tudok magyarul olvasni), hogy arra a cikkemre hivatkoztok, ami a New Blackfriars-ben jelent meg pár éve a homoszexualitás témájában – Hume bíboros úr személyesen írt, hogy megköszönje a cikket, és igazság szerint azt mondta, hogy ez a cikk segített neki, hogy valamelyest megváltoztassa a véleményét az Egyházban és a társadalomban élő melegek és leszbikusok jogaival kapcsolatban. Írtam azóta pár további cikket, de elsősorban beszélgetéseket és előadásokat tartottam meleg közönségeknek és családjaiknak, valamint a tágabb gyülekezeteknek, amelyekben szolgálok, azokról az értékekről és ajándékokról, amelyeket a melegek hoznak az Egyházba, és arról a speciális szerepről, amelyet Krisztus Testében kell betöltenünk. A hallgatóság többnyire meglepően jól fogadta ezt az üzenetet. Nagy örömmel látom a munkátokat és imádkozni fogok a sikeréért. Kérlek, maradjatok továbbra is fáradhatatlanul elkötelezettek az igazságosság mellett, és a mellett a hit mellett, hogy a melegként való élet Isten ajándéka, s ez nemcsak az egyénnek szóló adomány, hanem olyan ajándék, amit a tágabb hitközösséggel is meg kell osztani, ha majdan tényleg meg akarjuk látni Isten Országának eljövetelét. Sok áldást kívánok mindannyiótokra.

  Békességgel,
  John J. Markey, O.P.


  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…