Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Melegként élni az egyházban  >  I. Egyháztörténet, társadalomtudományok  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  II. János Pál Franciaországban és Németországban

  Forrás: Mérleg, 1996/4., 365. o.

  (…) Az emberi méltóságért való síkraszállása a történeti-filozófiai eszmefuttatásain kívül szemmel láthatóan megmutatkozott Tours-ban is, ahol megnyitotta az ünnepségeket a pannóniai születésű Szent Márton halálának 1600. évfordulója alkalmából. Láthatólag megrendülten találkozott a bazilikában AIDS-betegekkel, idős emberekkel, mozgássérültekkel, hajléktalanokkal, munkanélküliekkel és menekültekkel. Bár a Pápa elítéli a homoszexuális cselekedeteket, jó néhány homoszexuális hajlamú ember vett részt a fogadáson „az élettől megsérült” és „a társadalomból kirekesztett”, kereken kétszáz ember között. Minden egyes, a méltóságától megfosztott személy „Krisztus élő mása”. „Igen, kedves, a szenvedéstől megterhelt barátaim, az elsők között vagytok, akiket Isten szeret” – mondotta nekik. Kiváló érzékkel a szimbólumok iránt Szent Márton sírjánál tett szociálpolitikai nyilatkozatot. Új összefogásra és a munka más elosztására hívta fel az embereket – Szent Mártonhoz hasonlóan, aki a legenda szerint levetette katonaköpenyét és megosztotta egy koldussal.


  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…