Az Öt Kenyér logója Öt Kenyér: keresztény-meleg portál Sorskonyvnelkul.blog.hu English

Deutsch


Mi újság? (Animáció)
Hogyan viszonyuljon az egyház a homoszexuálisokhoz és a homoszexualitáshoz?

Az Öt Kenyér kommentárjaival

Az oldal tartalma a kommentároktól és az oldal tetejére beillesztett elemektől eltekintve minden téren megegyezik az eredetivel, és (a csillagokat * kivéve) a linkek is az eredeti honlap oldalaira mutatnak.


Minden bibliaismerő keresztény számára kétségtelen, hogy a homoszexualitás egy utálatos bűn Isten szemében. Ellenkezőleg: számos Biblia-kutató számára nagyon is világos, hogy amit a Biblia utálatosnak nevez vagy elítél, az nem maga a homoszexuális ember homoszexuális cselekedete, hanem bálványimádás, erőszak, gyermekkel való visszaélés vagy kultikus prostitúció, amelyek keretében a Biblia említést tesz homoszexuális cselekedetekről.* * A Rómaiakhoz írt levél első fejezetében található egy szomorú lista a korabeli pogány világ által gyakorolt bűnökről. A felsorolást pont ez a bűn nyitja meg:

Photo copyrighted - Jeremiah Films.

Szónok egy homoszexuális naggyűlésen, kezében egy "Ünnepeljétek Sodomát" feliratú táblával. Tévedés. Az angol „sodomy” szodómiát jelent, nem Szodomát. (A bibliai város nevére a „Sodom” szó utal, „y” nélkül; a „sodomy” innen származik.) A „sodomy” („szodómia”) a mai angolban jelenthet azonos neműek közötti nemi érintkezést vagy állatokkal való közösülést (de az idők folyamán volt, hogy ideértették az ellenkező neműek közötti orális vagy anális közösülést, sőt az éjjeli magömlést is). A Biblia azonban több helyen kimondja (l. lent), hogy Szodoma bűne a város általános romlottsága és a vendégjog megsértése volt, és sehol nem említi a homoszexualitást.
(© Jeremiah Films)
Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.
          - Róma 1,26-27
Sajnálatos, hogy ez a beállítás felcseréli az okot az okozattal: ugyanis a korábbi (Róm 1,18–26) versekből kiderül, hogy a homoszexuális cselekedet vagy hajlam a bálványimádó pogányok büntetése volt azért, mert bár „fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként”, „(...) fölcserélték a halandó ember, a madarak, a négylábúak és a csúszómászók képmásával”, és „inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a Teremtő előtt”. – Az 1,24-ből pedig kiderülhetett volna, hogy ezt Pál – az Ószövetséggel összhangban (Lev 18,22; 20,13) – nem bűnnek, hanem (rituális) tisztátalanságnak nevezi, s az utóbbiak közül a mai keresztények a legtöbbet már nem tartják be (nem szabad disznóhúst enni, kevert szövetből készült ruhát viselni stb.)*, s ezeket Jézus és Pál is elutasította (l. pl. Mk 7,17–23; Róm 14,14–20).
Homoszexuálisok egy © Jeremiah Films
This article is also available in English: What should be the attitude of the church toward homosexuals and homosexuality? English answer...
A "sodomizmus" kifejezés onnan ered, hogy Sodoma városában olyan mértékű volt a homoszexuális perverzió Mi az, hogy „homoszexuális perverzió”?! Létezik egyfelől homoszexualitás, amit már 1973 óta nem tartanak betegségnek, hanem a normális szexuális viselkedés sajátos változatának.* Léteznek másfelől perverziók avagy parafíliák, és az előbbiek értelmében a mai pszichológia nem sorolja ezek közé a homoszexualitást. (A Biblia nem pszichológiáról szól, hanem Istenről, úgyhogy a homoszexualitás minősítését nem is lehet kiolvasni belőle* – különösen azért, mert a homoszexualitás fogalma csak Kr.u. 1869-ben született meg.*), hogy Isten kénytelen volt kénköves tüzes esőt bocsátani a városra ábrahám idejében (1Mózes 19,4;5;12;24). Ez a kifejezés évezredek óta egyet jelent ezzel a rendhagyó istentelenséggel. A Biblia több helyen hivatkozik Szodomára (Iz 1,9k; 3,9; Jer 23,14; Ez 16,49; Mt 11,23; Lk 10,12), azonban mindenütt a város általános romlottságára vagy a vendégjog megsértésére hivatkozik, nem pedig a homoszexualitásra. A rómaiakhoz írt levél fent idézett részéből nyilvánvaló, hogy ez a bűn lényegében lázadás Isten ellen. Nemhogy nem nyilvánvaló, de nagyon is kétséges. A magyarázat a következő bekezdésből derül ki.

Az "ok", amiért Isten "kiszolgáltatta őket szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét" az, hogy ők szándékosan "a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett" (Róma 1,24-25). Pontosan erről van szó: bálványimádásról, és az ennek keretében zajló kultikus prostitúcióról, ami a címzett városban, Rómában az idő tájt elterjedt gyakorlat volt a pogányok között.

Mivel ez a viselkedés alapjában inkább állati, mint emberi – állatok nem hódolnak semmilyen istenség előtt, ez tipikusan emberi dolog, noha a keresztény Isten-hittel nyilván nem fér össze, a sodomaiakat a Biblia "kutyáknak" hívja. Nem a Biblia, hanem annak az egyik fordítása, és nem a szodomaiakat, hanem a férfi-prostituáltakat. Minden más stimmel... Figyeljük meg a Mózes idejében létrejött ótestamentumi teokrácia szigorú tiltását.

"Ne legyen szent helyeden parázna nő Izráel leányai közül, se parázna férfi [sodomai] A Bibliában itt nincs utalás Szodomára. Az eredeti héber szavak női és férfi-prostituáltat jelentenek Izráel fiai közül! Ne vidd a parázna nő bérét, se a parázna férfi keresményét [Károli szerint eb-bért] „Keresmény”, „bér”: innen is látható, hogy pénzért végzett nemi aktusról van szó Istenednek, az úrnak a házába, semmiféle fogadalom címén, mert mindkettő utálatos Istened, az úr előtt."
          - 5Mózes 23,18-19

Abban pedig biztosak lehetünk, hogy ha abban az időben ezek a dolgok utálatosak voltak Isten előtt, akkor Isten napjainkra sem változtatta meg a véleményét. Így igaz. A prostitúció igénybevételét Isten nem hagyja jóvá.

Ugyanezek a kifejezések bukkannak fel a szent város leírásakor a Biblia utolsó fejezetében.

Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!
          - Jelenések 22,14-15

éppen ezért a sodomitákat Hogy jönnek ide a szodomiták?! A Szentírás itt nem hivatkozik rájuk, és mint láttuk, ahol van említés, ott más bűnöket ró fel lakóinak - a varázslókhoz, a prostituáltakhoz, a gyilkosokhoz, a bálványimádókhoz és a hazugságot szeretőkhöz hasonlóan - ki kell zárni a hívők közösségéből. Ha egy ilyen ember Tehát szodomita (=erőszakos támadó, vendégjog-sértő), parázna (=házasságtörő), prostitúcióval élő, prostituált, vagy pedig egy homoszexuális ember? – Jó lenne tudni! kereszténynek vallja magát, de megmarad a bűnében Az előbbiek folytán nem világos, hogy bűnös-e, és ha igen, mi a bűne..., akkor ki kell zárni a hívők közösségéből, ahhoz az emberhez hasonlóan, aki apjának feleségével hált (1Korinthus 5,1).
Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. ... Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül!
          -1Korinthus 5,11;13

A homoszexualitásnak - az összes többi paráznasághoz hasonlóan Természetesen a homoszexualitás keretein belül is sor kerülhet paráznaságra, amint a heteroszexualitás keretein belül is. Önmagában azonban még nem paráznaság - nincs helye Isten családjában. A szexuális perverziók Ismét: ezek hogy kapcsolódnak ide?! genetikailag nem öröklődnek, hanem betanult viselkedésformák, tudatos bűnök. Ha most egy pillanatra visszatérünk a szexuális perverzióktól a homoszexualitáshoz, arról viszont tudni lehet, hogy részben genetikus eredetű (ezt még azok a tudósok is elismerik, akik bűnnek és/vagy betegségnek tartják, pl. Falus András*), részben pedig (kb. felerészt) a fogamzástól a kisgyerekkorig tartó biológiai és pszichológiai hatások eredménye – a „betanult” szó emiatt igen félrevezető. – A „tudatos bűn” pedig általánosságban véve nem igaz: sok keresztény és nem keresztény meghatározott keretek között, lelkiismeretével összhangban éli meg homoszexualitását. Még akkor is, ha a "melegek felszabadításának" modern képviselői és a pszichológusok*, pszichiáterek*, biológusok*, etológusok* szociológusok* stb. gyakorlatilag egyhangúlag ennek ellenkezőjét próbálják is elhitetni ... pontosabban az elvégzett kísérletek eredményét és az azokból fakadó következtetéseket az emberek tudtára hozni. Ahogy az alkoholizmustól, vagy más testies bűntől A homoszexualitás önmagában nem szenvedély (bár mint a szexualitás bármely más formája, válhat azzá), hanem a szexuális irányultság egyik formája nagyon nehéz megszabadulni, a homoszexualitás elhagyása is nagyon nehézzé válhat azoknak, akik ebben a megkötözöttségben vannak. Ezt a sátáni behatásra utaló feltételezést a katolikus egyház és más keresztény egyházak sem osztják, és a homoszexualitásra általában vonatkoztatva egyértelműen cáfolható.* Isten azonban képes megszabadítani mindazokat, akik valóban szeretnének megszabadulni. A homoszexualitás bizonyos megélési módjaiból megszabadulni lehet és érdemes, és ehhez érdemes Isten segítségét kérni. De nem a homoszexualitásból való „megszabaduláshoz”! Isten ugyan mindenható, és mint bármi máson, ezen is változtathat, azonban nem várhatjuk el Tőle, hogy egy ilyen személyiségvonáson, adottságon változtasson, amint azt sem várhatjuk Tőle, hogy más színű legyen a szemünk vagy hogy magasabb legyen az IQ-nk.

Az egyházon belüli "hideg" keresztények számára viszont fontos figyelmeztetés ilyen helyzetekben az a régi igazság, miszerint Isten "utálja a bűnt, de szereti a bűnöst". Így igaz. Csak nem mindegy, bűnnek nevezünk-e valamit, ha erre a Biblia nem nyújt alapot. A homoszexuálisok, akik hozzászoktak már az emberek lesajnáló pillantásaihoz (1) Ehhez nemigen lehet hozzászokni, különösen olyankor, ha tudjuk, hogy a lesajnáló tekintet tévképzetekből ered, és bizonyos esetekben erőszakká fajulhat. (2) Sok ember van, aki nem lesajnálóan reagál: a „na és?”-től kezdve sok átmeneti fokozat van, egészen a kíméletlen összeverésig, kínzásig vagy megalázásig* *, a gyilkosságról nem is beszélve * *, nagyon szeretnék, ha a társadalom elfogadná őket. Ez mégsem azt jelenti, hogy bátorítani kellene őket bűnük folytatására Az eddigiekből még mindig nem derült ki, milyen alapon lehetne a homoszexualitást általában véve, önmagában bűnnek tekinteni..., mert ez könnyen az elkárhozásukat jelentheti. Inkább "be kell szeretni" őket Isten Királyságába, hogy először megszabaduljanak Isten elleni lázadásukból Számtalan meleg van, aki nemhogy nem lázad Isten ellen, hanem egyenesen hívő. – Azok a melegek, akik lázadnak, azok is a melegellenes (és gyakran „hideg”) keresztények által nyújtott hamis Isten-kép ellen lázadnak, amellyel azok igazolni kívánják a melegeknek okozott emberi, erkölcsi és jogi hátrányokat, illetve lelki vagy fizikai szenvedést , majd Krisztushoz jöjjenek üdvösségért és tisztulásért.

Figyeljük meg, mit mond Pál arról, hogy lehetséges-e ez a szabadulás: Pál történetesen nem erről a szabadulásról beszél az illető szentírási helyen, ez is kiderül a szövegből. Az önző szexualitásból és más bűnökből nyilván lehet és érdemes megszabadulni.

Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok ... nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.
          -1Korinthus 6,9-11

Aki igazán megbánja és elhagyja a bűnét ...továbbra sem tudni, mitől lenne bűn eleve a homoszexualitás..., azt szeretettel be kell fogadni a hívők közösségébe, (vagy vissza kell fogadni, ha korábban kizárták), ahogy ez bármelyik bűnbánó és megtérő bűnössel is történik. A Biblia ezt a példát adja a vérfertőző korinthusi esetében: Mi köze a homoszexualitásnak a vérfertőzéshez? (A szövegből mellesleg távolról sem egyértelmű, hogy egyáltalán vérfertőzésről van szó, hiszen 2Kor 2,5 úgy kezdődik: „Ha nekem [írja Pál] valaki szomorúságot okozott”.)
Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne eméssze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránta szeretetet.
          -2Korinthus 2,6-8

Manapság nagy a nyomás Amerikában talán már elegendő – bár ez az eredeti szöveg arra utal, még mindig kevés vagy nem elég hatékony az információ-átadás –, Magyarországon mindenesetre végképp elenyésző, hiszen itthon is születnek óriási tájékozatlanságról tanúskodó megnyilvánulások humanisták és liberalisták és pártállástól függetlenül számtalan pszichológus, pszichiáter, biológus, etológus, szociológus és egyéb értelmiségi – köztük keresztény értelmiségiek * részéről, hogy a homoszexualitást elfogadható (!) - vagy akár követendő Ez viszont teljesen alaptalan, merő fikció - magatartásformának állítsák be. Mindezek az emberek azt kívánják elérni, hogy megszűnjön az a tájékozatlanság, amelyből gyanakvás, félelem és gyűlölet fakad, és hogy megszűnjön az a társadalmi nyomás és ellenérzés, amelynek hatására sokan önmaguknak ellentmondó életre kényszerülnek, és lassanként tönkreteszik életüket (és akár családjuk életét), amely miatt melegek hallgatásba kényszerülnek a családtagjaikkal szemben és elidegenednek tőlük, vagy ha kitudódik valami, kitagadják őket; amely miatt a meleg fiatalok között jelentősen nagyobb az öngyilkosság aránya; amely miatt melegeket indokolatlanul nagyobb büntetéssel sújtanak; amely miatt melegeket pusztán melegségük miatt kitehetnek a munkahelyükről; stb.* Ennek ellenére a Biblia kereken kimondja, hogy a homoszexualitás egy természetellenes és állati bűn Nemhogy „kereken” nem mond ilyet, de még csak semmi effélét se mond, hanem egészen másról beszél: mint láttuk, természetellenesnek azt nevezi, ha (például pogány kultikus orgia keretében) egy ember a saját szexuális irányultsága ellenére cselekszik; az állatinak való minősítés pedig csak egyfajta (több száz évvel ezelőtti nyelven született) fordításból olvasható ki, ott is a prostitúcióval kapcsolatban, amit a keresztényeknek el kell utasítaniuk.

Azonban sose feledjük, hogy Krisztus az ő bűneikért is meghalt, ahogy a mienkért is. Isten őket is szereti, és nekünk is azon kell lennünk, hogy Krisztushoz vezessük őket, hogy megszabaduljanak és megtisztuljanak valódi bűneiktől! – nem pedig a homoszexualitásuktól, amit még többnyire ha akarják, sem tudnak megváltoztatni, és amit nyilván Isten sem vár el tőlük.

További válaszok is találhatók ebben a témában a ChristianAnswers.Net-en:

  Kattints ide!Vajon Jézus Krisztus a válasz a kérdéseidre?
  Kattints ide!Hogyan érezhetem és nyerhetem el a bűnbocsánatot?
  Kattints ide!Honnan tudhatom, hogy a szex vagy a pornográfia rabja vagyok?
  Kattints ide!Hogyan tudok felülkerekedni a szexuális vágyaimon?
  Kattints ide!Mit tanít a Biblia az azonos nemek közötti házasságról?
  Kattints ide!A homoszexuálisok is bejuthatnak a mennybe?
  Kattints ide!Honnan tudhatjuk, hogy igazat mond-e a Biblia?

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építő szolgáltatást a jövőben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba

Részlet Henry Morris és Martin Clark: The Bible Has the Answer című könyvéből. Kiadta a Master Books.

Közreadta az Eden Communications a Master Books engedélyével.
Copyright © Master Books, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt "Használat és Szerzői jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bőséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Go to Eden Communications

www.ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 200
Gilbert AZ 85299
       


ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP and TARTALOMJEGYZÉK
? Index