Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Melegként élni az egyházban  >  I. Egyháztörténet, társadalomtudományok  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Részlet A szex bibliográfiája c. gyűjteményből

  In: Eszenyi Miklós, Bárányné Székely Tünde: A szex bibliográfiája, Miskolc, Miskolci Bölcsész Egyesület, 1994; 161. o.

  11. Homoszexualitás és vallás


  1682.Bailey, Derrick Sherwin: Homosexuality and the Western Christian Tradition. – London: Longmans, 1955
  1683.Ferenczy Bence: Mi van Rómával? = Mások, 1993, 3. évf., 11. sz., 7. p.
  1684.Ferenczy Bence: Róma hallgat. = Mások, 1993, 3. évf., 10. sz., 7. p.
  1685.Halállal lakoljanak? A homoszexualitás keresztény megközelítésben. = Mások, 1993, 3. évf., 9. sz., 6-8. p.
  1686.Láner László: Egyházfők és szemtanúk. = Mások, 1992, 2. évf., 5. sz., 6. p.
  1687.McNeill, J. J.: The Church and the Homosexual. – Mission: Sheed Andrews, 1972
  1688.Perry, T.: The Lord Is My Shepherd and He Knows I'm Gay. – Los Angeles: Nash, 1972


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…