Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  —  Olvasóterem  —

  Kereszténység
  (Vallás, teológia, lelkiség)

  Az Olvasóterem szobáiban sok és sokféle anyagot gyűjtöttünk össze. A tájékozódás kedvéért az oldalakat rovatokra bontottuk, ezek viszont nem mindig különülnek el élesen egymástól. Bizonyos szövegek besorolásánál nehéz volt a döntés, de az oldalon belüli ismétlést mindenképpen el akartuk kerülni. A szobák között ugyanakkor néhány esetben elkerülhetetlen volt az ismétlődés; ilyenkor a link után mindig jelezzük, hogy „kölcsönkönyvről” van szó. • Az éppen aktuális újdonságok listája külön ablakban nyílik meg. • Az oldalainkon szereplő egyes könyvek és folyóiratok beszerzési lehetőségéről itt olvashatsz. • A nem magyar (többnyire angol) nyelven olvasható anyagok linkjét zöld színnel jelöltük. További idegen (mindenekelőtt angol) nyelvű anyagok nagy bőségben olvashatók a Kitekintés megfelelő részlegében. • Egyéb, különféle szempontú könyvekhez pedig a Halállal lakoljanak? című könyv Felhasznált irodalmában lehet tallózni.

  Ha valamelyik oldal nem vagy nehezen érhető el, kérünk, szólj!

  Istenkép, lelkiség

  Életünket, viselkedésünket, embertársainkhoz való hozzáállásunkat döntően meghatározza, hogy fejünkben milyen (torz)képeket raktározunk Istenről. Különböző korok lelkiségi íróinak közös tapasztalata, hogy Isten megismerésének legfőbb akadálya az a konokság, amellyel meglévő istenképünkbe kapaszkodunk.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra

  Egyház- és társadalomkritikai gondolatok

  A kereszténység nem csupán szellemi valóság, hanem társadalmi mondanivalója is van. E mondanivaló megfogalmazásában gyakran kikerülhetetlen a politikai felhang. Az alábbi írások érezhetően magukon viselik szerzőik társadalomszemléletét, adott esetben pártszimpátiáját. A válogatás ugyancsak személyes nézetek függvényében alakult. Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy sem a szövegek, sem a szerkesztés nem fejezi ki szükségképpen minden egyes tagunk véleményét. Az Öt Kenyér Közösség már 1996-os megalakulásakor deklarálta önmaga pártsemlegességét.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra

  Biblia-fordítások, kommentárok, teológia

  Kereszténységről nehéz beszélni a Szentírás megfelelő ismerete nélkül. Talán az oldalainkon való tájékozódáshoz is hasznos segédeszközt nyújtunk néhány – különböző fordítású – online Bibliával, kommentárral és konkordanciával.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra

  Humor       Homoszexualitás
Adatok, tények, vélemények    	   Hírek
Keresztény-meleg hírek a nagyvilágból   	   Teázó
Egy hely, ahol megpihenhetsz Kereszténység és homoszexualitás 
 Az összeegyeztethetőség kérdései

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…