Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység  >  Istenkép, lelkiség  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Részletek Michel Quoist Így élni jó című könyvéből

  Ha érzelmedet nem akarod tudomásul venni, mert megijedtél tőle, nem szünteted meg érzelmi benyomásaidat, csak elfojtod azokat.

  * * *

  A szerelemre való felkészülés nem azt jelenti, hogy minduntalan kísérletezel vele, hanem azt,
  hogy tiszteled önmagadat és tiszteled a többieket úgy, hogy képes légy megbecsülni a másik ember testét és személyét;
  hogy saját lényedet gazdagítod, csak azért, hogy a másikat gazdagíthasd,
  hogy önmagadat teljesen birtokba veszed azért, hogy a másiknak odaadhasd,
  hogy megfeledkezel önmagadról azért, hogy ne magadnak akard megszerezni a másikat, hanem magadat ajándékozd oda neki,
  hogy megnyílsz mások előtt,
  befogadsz másokat,
  megértesz másokat,
  eszmecserét folytatsz másokkal,
  azért, hogy befogadhasd a másikat,
  hogy Istennel egyesülsz azért, hogy Istenben a másikkal egyesülhess.

  * * *

  Boldogságod útja nem személyekből, dolgokból indul ki, hogy hozzád vezessen. Belőled indul ki, hogy másokhoz vezessen.

  * * *

  A földön még nem volt soha senki s nem is lesz soha senki, aki olyan mélyre süllyedt volna, hogy el ne érhesse az Isten végtelen szeretete. Nincs jogod arra, hogy ne szeress és ne bízzál ott, ahol Isten szeret és bízik.  Michel Quoist: Így élni jó – Elmélkedések az élet művészetéről – mai keresztényeknek, Bécs, OMC, 1983.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…