Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység  >  Istenkép, lelkiség  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Részletek az Isten, a nagy félreértés című könyvből

  Isten csak annyira képes megnyilatkozni az embernek, amennyire az ember átalakul.

  * * *

  A vallást közeli vagy távoli kapcsolatba hozni a félelemmel, rettegésből horgonyozni le Istenben, ez egyszerre jelenti Isten és az ember tagadását.

  * * *

  Abban a pillanatban, hogy Isten már nem felszabadító tapasztalat számunkra, hamis istenné vált.

  * * *

  A modern ateizmus minden irányzata elutasítja Istent! Olyan nagy gondolkodók, mint Marx, Sartre, Camus… elutasítják Istent! Elutasítják, mert a fáraó képében látják, aki fenyegetést jelent az ember számára: tabut, tiltást és korlátot.

  * * *

  Ha Isten olyan lenne, amilyennek Nietzsche lázadásában elgondolta: hatalmasság, akitől mindannyian függünk, aki ránk erőlteti akaratát, de nem kötelezi el magát az embeer iránt; ha Isten magányos lény lenne, aki mindörökre önmagában gyönyörködik, ha Isten számára csak önmaga létezne, és mindent magára vonatkoztatna, ha így lenne, akkor nem is értenénk, miért – hiszen minőségi különbség nem választaná el tőlünk, az „én”-hez ragaszkodva, akárcsak mi, önmagában gyönyörködne – nos, ha így lenne, akkor nem is értenénk, miért lenne ő inkább Isten, mint mi.

  * * *

  Amíg az egyházi emberek a Hit és az Evangélium kérdéseit a hatalom fogalmaival fejezik ki, addig a lényeghez nem jutnak el.

  * * *

  Ha Istenről úgy beszélünk, hogy nem Általa élünk, eláruljuk őt. Mert bálványt csinálunk belőle, abszurd és taszító mítoszt, határrá, fenyegetéssé tesszük, s ezáltal ateistává válunk.  Maurice Zundel: Isten, a nagy félreértés, Kecskemét, Korda Kiadó, 1999.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…