Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység  >  Humor  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Mese az igazság győzelméről

  Az Egyfejű Királyfi elment a Hétfejű Sárkányhoz, és így szólt hozzá:
  – Otthon a gyűlésen arról beszélgettünk, hogy miért van neked hét fejed. Amikor nekünk csak egy van! Nos?
  – Így születtem – felelte a Sárkány jóindulatúan. – Nekünk, sárkányoknak hét fejünk van.
  – Ez nem mentség – replikázott a Királyfi. – Sőt annál rosszabb rád nézve. Mert ha szerezted volna valahol azt a rusnya hét fejedet, akkor ezt talán mi is megtehetnénk. De így reménytelenül egyfejűek maradunk mindörökre!
  – Minek nektek ennyi fej, ha rusnyának látjátok? Miért irigyled?
  – Irigyli a nyavalya. Boldog vagyok, hogy csak egy fejem van!
  – Hát akkor?
  – Hát akkor még jobban idegesít minket, hogy ezzel a hét fejeddel rontod a közízlést, és elszívod előlünk a levegőt.
  – Levegőből van elég – mondta a Sárkány. – Jut belőle nektek is, nekem is.
  – Csak egy rossz szagú, Hétfejű Sárkány beszélhet ilyen demagóg módon! – mondta a Királyfi. – Hát tényleg nem akarsz olyan szép egyfejű lenni, mint mi valamennyien? Elkülöníted magad? Azt hiszed, hogy különb vagy nálunk?
  – Nem gondolom, hogy különb vagyok nálatok. Csak egyszerűen így nézek ki.
  – És hét kalapod is van – vádaskodott tovább a Királyfi. – Nekünk meg csak egy.
  – Ti is vásárolhattok hét kalapot. Sőt hetvenhetet is.
  – De nem hordhatjuk egyszerre mind a hetet. Te pedig igen.
  – De nektek nincs is szükségetek rá, mert csak egy fejetek van. Hordjatok mindennap más kalapot.
  – Elég volt a pimaszságból! – háborodott fel a Királyfi. – De adok neked még egy utolsó lehetőséget, hogy kimagyarázkodj. Mire használod a hét fejedet?
  – Látod, ez az! – könnyebbült meg a Sárkány. – Elárulok neked egy titkot: én mind a hét fejemmel másképp látom a világot.
  – Micsoda? – ámult el a Királyfi.
  – Bizony. A világ nagyon nagy és bonyolult. Nem fér be egyik fejembe sem egészen. Ezért mindegyik fejemmel másik oldaláról veszem szemügyre, és más érdekeset fedezek fel benne.
  – Te szélhámos! Hát nem tudod, hogy az igazság egy és oszthatatlan?!
  – Ha egy fejjel gondolkozunk róla, akkor igen. De látod, én a hét fejemmel rájöttem arra, hogy annyi igazság van, ahány nézőpontból vizsgáljuk a dolgokat. Mindegyik fejem tud egy részigazságot. A hét együtt tudja az egészet.
  – Én például szép vagyok és okos és jó és erős? – kérdezte a Királyfi.
  – Ha ezzel a fejemmel nézlek, akkor igen.
  – És ha azzal a másikkal?
  – Akkor például már nem vagy annyira erős, mert vannak nálad erősebbek is. Hozzájuk képest kifejezetten gyenge vagy.
  – De okos?
  – Ez a harmadik fejem úgy látja, hogy okos vagy ugyan, de mégis nagyon keveset tudsz ahhoz képest, amit tudni lehet. Akár butának is gondolhatlak.
  – De szép vagyok?
  – Nézd, ez a negyedik fejem mindent nagyon közelről lát. Így nem vagy olyan szép. Például nagy lyukak vannak a bőrödön, tele faggyúval és szőrtüszőkkel. Ez az ötödik fejem pedig messziről néz. Olyan messziről, hogy csak egy pirinyó pontnak lát a mindenségben. Így sem vagy szép.
  – Fantasztikus! De remélem, mindegyik fejeddel igencsak jónak látsz.
  – Ezzel a hatodikkal – felelte a Sárkány feszengve – az a gyanúm támad, hogy nem vagy mindig jó. Néha hiú vagy, önző és erőszakos.
  – És milyennek lát a hetedik fejed?
  – A hetedik fejemmel egyáltalán nem látlak – felelte a Sárkány szomorúan. – A hetedik fejem máshová figyel.
  – Nincs több dobásod, te büdös himpellér! – mondta a Királyfi határozottan. – De egy kis műtéttel majd segítek rajtad!
  Ezzel levágta a Sárkány hat fejét, csak a legelsőt hagyta meg.
  – No, most milyennek látsz?
  – Furcsa – mondta a Sárkány. – Most ezzel az egy fejemmel látlak sokféleképpen. Okosnak és butának, szépnek és csúnyának, erősnek és gyengének, jónak és gonosznak egyszerre. Valószínűleg ilyen vagy.
  Ekkor a Királyfi levágta a Sárkány hetedik fejét is. Rögtön úgy érezte, hogy tisztább lett a levegő a világon.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…