Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység  >  Istenkép, lelkiség  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Idézetek Anthony de Mellótól

  – Ne keressétek Istent – mondta a Mester –; csak nézzetek, és minden világossá válik a számotokra.
  – De hogyan nézzünk?
  – Minden egyes alkalommal, ha néztek valamit, csak azt lássátok, ami valóban ott is van.
  Mivel a tanítványok nem értették, a Mester megmagyarázta.
  – Például ha a holdat nézed, csak a holdat lásd, és semmi mást.
  – Hogy a csudába tudna valaki mást látni, mint a holdat, ha azt nézi?
  – Egy éhes ember sajtnak nézheti. A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne.

  * * *

  A Mester így szólt az üzletemberhez:
  – Ahogy a hal elpusztul a szárazföldön, úgy pusztulsz el te is, amikor belegabalyodsz a világ dolgaiba. A halnak vissza kell térnie a vízbe, neked pedig a magányba.
  Az üzletember megrémült.
  – Fel kell adnom az üzletemet, és kolostorba kell vonulnom?
  – Nem, nem. Tartsd meg az üzletedet, s térj vissza a szívedbe.

  * * *

  – Az igazság tanítómestere akarok lenni.
  – Kész vagy arra, hogy éhezz, hogy ne vegyenek rólad tudomást, hogy koplalj 45 éves korodig?
  – Természetesen. De mondd meg, mi lesz, miután betöltöttem a 45. évemet?
  – Akkorra felnősz odáig, hogy megszokod.

  * * *

  Az egyik női tanítvány a lakodalmát tervezte, s kijelentette, a szegények iránti szeretetből meggyőzi a családját, hogy vessék el azt a szokást, hogy a szegényeket az asztal végére ültetik. Majd a szegények kerülnek a főhelyre, a gazdagokat pedig az ajtó mellé ültetik. Beszédét befejezve a Mesterre nézett, várva annak helyeslését.
  A Mester egy pillanatig gondolkodott, majd így szólt:
  – Kedvesem, ez nagyon szerencsétlen megoldás lenne. Senki sem örülne a lakodalomnak. A családod szégyenbe kerülne, a gazdagok megsértődnének, a szegények pedig éhesek maradnának. A főhelyen ugyanis annyira feszélyezve éreznék magukat, hogy nem mernének eleget enni.

  * * *

  A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt, hogy a tudósok a világ minden tájáról a csodájára jártak, s tanácsot kértek tőle.
  Amikor az uralkodónak egy tanácsadóra volt szüksége, elment a Mesterhez, és megkérdezte:
  – Mondd, a fiatalember tényleg annyit tud, mint ahogy állítják róla?
  – Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten –, a fiú annyit olvas, hogy fogalmam sincs, mikor lenne ideje arra, hogy tudjon is valamit.

  * * *

  A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez:
  – Kártyázás közben tegnap rajtakaptak, hogy csaltam, hát jól elvertek, és kidobtak az ablakon. Mit tanácsolsz, mit tegyek?
  A Mester mélyen az ember szemébe nézett, és azt mondta:
  – Ha én a helyedben lennék, mostantól fogva csak a földszinten játszanék.
  Ez aztán felbolydította a tanítványokat. Azt kérdezték, illetve követelték:
  – Miért nem mondtad neki, hogy ne csaljon többet?
  – Mert tudtam, hogy úgysem bírná megállni – hangzott a Mester egyszerű és mély értelmű magyarázata.

  * * *

  – Te roppant büszke vagy az intelligenciádra – szólt a Mester az egyik tanítványhoz. Olyan vagy, mint az az elítélt, aki büszke a börtöncellájának nagyságára.

  * * *

  – Hogyan keressük az egységet Istennel?
  – Minél jobban keresed, annál nagyobb lesz a távolság közte és közted.
  – Hát akkor mit tegyünk a távolsággal?
  – Értsd meg, hogy az nincs ott.
  – Ez azt jelenti, hogy Isten és én egy és ugyanaz?
  – Nem egy, de nem is kettő.
  – Hogyan lehetséges ez?
  – A nap és a fénye, az óceán és a hullám, az énekes és a hangja: nem egy. Nem is kettő.

  * * *

  Így szólt a faképnél hagyott szerető:
  – Egyszer már megégettem magamat. Soha többé nem leszek szerelmes.
  – Olyan vagy – mondta a Mester –, mint az a macska, amelyik elhatározta, hogy soha többé nem ül le, mert amikor ráült a kályhára, megégette a fenekét.

  * * *

  Egy asszonynak, aki a végzete ellen panaszkodott, ezt válaszolta a Mester:
  – Te alakítod a végzetedet.
  – De arról nem én tehetek, hogy nőnek születtem.
  – Hogy valaki nőnek születik, az nem a végzet. Az a sors. A végzet az, hogy hogyan fogadod el női mivoltodat, s mit hozol ki belőle.

  * * *

  A tanítványnak, aki állandóan panaszkodott másokra, azt mondta a Mester:
  – Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész földet.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…