Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A Fővárosi Bíróság végzése az Öt Kenyér Egyesület megszűnéséről

  Fővárosi Bíróság,
  1363 Budapest,
  Markó u. 27.
  7.Pk. 60.742/2003/8.

  ZÁRADÉK

   Ez a végzés 2008. év febr.27. napján
   jogerőre emelkedett.
   Budapest, 2008. év márc.10. nap


   A kiadmány hiteléül:


  ph.
  dr. Balogh Margit sk.
  bíró
  körbélyegző: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG * BUDAPEST 184.

  V É G Z É S

  A Fővárosi Bíróság elrendeli a 10617. sorszám alatt bejegyzett Öt Kenyér Egyesület elnevezésű társadalmi szervezetetnek a nyilvántartásból való törlését.

  A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye.

  I n d o k o l á s:

  A szervezet közgyűlése 2007. november hó 22. napján döntött a szervezet feloszlásáról, és erre tekintettel kérte a nyilvántartásból való törlését.
  Mivel a szervezetnek köztartozása nincs, és a törléshez szükséges iratokat becsatolták, a bíróság az 1989. évi II. tv. 20. §-a alapján a rendelkező rész szerint határozott.

  Budapest, 2008. évi január hó 28. napján
  dr. Balogh Margit sk.
  fővárosi bírósági bíró
  A kiadmány hiteléül:
  Dobrádi Tímea


  P. H.
  körbélyegző: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG * BUDAPEST 184
  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…