Elítéli-e a Biblia magát a homoszexualitást?
A „homoszexualitás” műszó. 1869-ben alkotta meg egy Benkert (valódi nevén Kertbeny Károly) nevű magyar író. A szó a szexuális orientációnak egy fajtáját jelöli, függetlenül attól, hogy ez az orientáció magában a viselkedésben megnyilvánul-e. Azaz a homoszexualitás nem aktus, hanem hajlam. Ez a felismerés a XIX. század terméke. Ekkor kezdett el foglalkozni a kérdéssel az orvostudomány és a pszichológia. Korábban ez föl sem merült: előtte pusztán a tényről beszéltek: X férfi fajtalankodott Y férfival. Az erkölcstan és a büntetőjog foglalkozott bizonyos egyedi esetekkel. Az, hogy ezen esetek mögött pszichológiai meghatározottság lenne, amely nemcsak a „szodomita perverz aktust”, hanem a szeretetet, hűséget, párkapcsolatot is jelenti, a korábbi századokban ismeretlen álláspont. Tehát nemcsak a „homoszexualitás” szó nem szerepel(het) a bibliai szövegekben, hanem maga a fogalom sem, amit a szó jelöl.


Kapcsolódó anyagok:


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…