Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Imádkozzatok üldözőitekért!
  Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.
  (Mt 5,43–45)

  A civilizált társadalmakban soha nem számított kifejezett életbiztosításnak a homoszexuális hajlam. A történelem során a szexualitásukat az átlagtól eltérő módon gyakorlókat gyakran halállal büntették (enyhébb esetben csupán börtönnel és teljes vagyonelkobzással); kezdve az ószövetségi időkkel, a náci haláltáborokon át napjainkig. Noha a szexuális kisebbségeknek a világ mind több országában sikerül kikövetelniük az elvben mindenkit egyformán megillető jogokat, a legtöbb meleg és leszbikus naponta érzi az igazságtalan megkülönböztetés nyíltabb vagy burkoltabb formáját. És tény, hogy számos helyen a mai napig az életével fizet, akiről bebizonyosodik, hogy homoszexuális.

  A Katolikus Egyház Katekizmusának (1992) intelmét nagyon is időszerűnek és evangéliuminak lehet nevezni, amikor így fogalmaz: „Tisztelettel, együttérzéssel és gyengédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét.”

  Sajnos azonban az elmúlt tíz évben a hivatalos (vagy annak tetsző) egyházi megnyilatkozásokban a homoszexuálisok irányában érkező támadások megszaporodtak és eldurvultak. A körlevelek, nyilatkozatok, szentbeszédek, interjúk kezdetben csak általános erkölcsi rosszallást fogalmaztak meg, újabban azonban mind gyakrabban szólongatják a civil világot, s biztatják arra – a „család” megóvásának ürügyén –, hogy a homoszexuálisokat szorítsák a társadalom perifériájára. Teszik mindezt megalapozatlan sztereotípiák, rég megcáfolt tévképzetek, s nemritkán direkt rágalmak formájában.

  Az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért 2001. május 22-én írott levelében egyebek közt az alábbi kéréssel fordult a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz:

  A millenniumi évben sok szó esett az egyháztörténet során különböző áldozatok rovására elkövetett bűnökről, és elhangzott több helyen több bocsánatkérés. Ezek során a homoszexuálisok módszeres likvidálásáról nem esett szó. Kérjük, hogy velünk egyeztetett helyszínen és időpontban mutassanak be engesztelő szentmiseáldozatot az egyháztörténet során elpusztított melegekért, a gyilkosokért és a kollaboráns hallgatókért, illetve mindazokért, akik napjainkban esnek – erkölcsi vagy fizikai – áldozatául az „igazságtalan megkülönböztetésnek”.

  Mivel a püspöki kar válasz nélkül hagyta a kérést, elhatároztuk, hogy magunk fogunk Isten és a világ elé állni. Ezért az Öt Kenyér Közösség szeretettel hív és vár mindenkit

  2003. október 11-én 14 órára az
  Apostoli Nunciatúra

  (Budapest XII., Gyimes u. 1–3.) melletti Orbán térre, ahol
  Jézus Krisztus „Imádkozzatok üldözőitekért!” parancsának engedelmeskedve


  nyilvános szentmisén emlékezünk

  a történelemben bármikor is meggyilkolt, megnyomorított melegekre,
  valamint pusztítóikra és mindazokra, akik hallgatásukkal, közömbösségükkel
  bűntársakká váltak a pusztításban,

  és könyörgünk számukra Isten megbocsátó irgalmáért.  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…