Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Birtalan Balázs levélváltása Semjén Zsolttal

  (2005. április 21–22.)

 • Birtalan Balázs nyílt levele
 • Semjén Zsolt válasza
 • Birtalan Balázs viszontválasza
 • Semjén Zsolt viszontválasza
 • Nyílt levél
  dr. Semjén Zsolt Elnök Úr részére

  Magyar Köztársaság Országgyűlése
  Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság


  Tisztelt Elnök Úr!

  Alulírott, úgy is, mint adófizető magyar állampolgár, úgy is, mint az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület ügyvivője, de elsősorban, mint katolikus hívő, ezúton kérem Önt, legyen szíves megtisztelni minket (engem és az általam képviselt egyesületet) azzal, hogy néhány személyes gondolat erejéig kifejti véleményét az alább idézett vers kapcsán. A vers a mai napon érkezett olvasói levélként az Öt Kenyér Keresztény Közösség részére, internetes oldalunkon (www.otkenyer.hu) keresztül.

  Természetesen azzal, hogy imaközösségünk (amely informálisan 1996 óta, bejegyzett egyesületként 2003 óta működik) arcát megmutatjuk a nyilvánosság előtt, szükségszerűen vállaljuk a mienkkel ellentétes véleményekkel való konfrontációt is. Eddig is kaptunk szép számmal gyalázkodó, nem ritkán életveszélyes fenyegetéseket implikáló leveleket, illetve bejegyzéseket honlapunk Vendégkönyvébe. Ezekre mindig is igyekeztünk az Evangélium normájának megfelelően reagálni. Közösségünk folyamatosan hordozza imában azokat, akik ellenséges érzülettel vannak irántunk. Ennek jegyében mutattunk be 2003 októberében engesztelő szentmiseáldozatot „Imádkozzatok üldözőitekért!” mottóval a történelem folyamán elpusztított melegekért és gyilkosaikért.

  Talán a most kapott költemény sem érdemelne különösebb figyelmet, ha nem bújna meg benne két említésre méltó aspektus.

  1.) A nevét szerényen elhallgató poéta önmagát kifejezetten „jó keresztényként” identifikálja.
  2.) Ugyanő programját olyan zászló alatt óhajtja kiélni, amelyre az Elnök Úr nevét varrták.

  Értelemszerűen nem a szöveg esztétikai értékét kívánom Önnel megvitatni. Még csak nem is kifejezetten politikai állásfoglalást kérek. Inkább arra volnék kíváncsi, hogy mint katolikus teológusban, mint (vélhetőleg) rendszeresen imádkozó és az Eukharisztiában részesülő hívőben milyen érzéseket ébreszt, milyen gondolatokat indítanak el annek a hölgynek vagy úrnak sorai, akinek neve vélhetőleg az Önével együtt szerepel a (pontatlanul) megnevezett dokumentum aláírói között. Természetesen ha emellett politikusi minőségében is véleményezné ezt az – egyedinek legfeljebb az Ön nevesítése miatt mondható – jelenséget, azt külön megköszönném.

  Tehát íme a levél betűhű másolata:
  ___________________________

  [Feladó neve: Anonymus ; e-mail: jobbikos@freemail.hu]

  Kedves Öt Kenyér Közösség!

  Joseph Ratzinger lett a római pápa
  köcsög buzik baszhatjátok magatokat szájba
  mert a katolikus egyház konzervatív marad
  és a buziknak igy lesz mindig egyre szarabb!

  Jézus Krisztus lehet, hogy a szeretetet tanítja,
  de ez mégsem lehet a buzik fájdalmának írja,
  bár jó keresztényként mindenkit szeretek
  azért egy-két buzit néha megverhetek!

  Idehaza sem tart buzi-világ sokáig,
  a sok liberális hiába pofázik
  Xavért meg a Friderikuszt fel a közös fára,
  Birtalant meg elküldjük a büdös picsába!

  Lobogónkon Semjén és Családvédő Charta
  a sok buzit innét messzire zavarja,
  bezárnak a gusztustalan sztriptiz- s buzi-bárok
  épülnek helyettük keresztény családok!
  ___________________________


  Köszönöm, tisztelt Elnök Úr, hogy időt szakított levelem elolvasására.
  Mielőbbi válaszát várva, Krisztusban szeretettel köszönti Önt:

          Birtalan Balázs ügyvivő
           Öt Kenyér Közösség

  Budapest, 2005. április 21.


  Tisztelt Ügyvívő Úr!

  Miután az Ön által magküldött „vers” részint vélhetően provokáció, részint méltatlan bármilyen párbeszéd témájául, nem gondolom, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen levelezést kellene folytatnom Önnel. Érdemi kérdések tekintetében sohasem zárkóztam el a párbeszédtől, ha annak releváns témája volt, és feltételezhető volt a tisztességes szándék.
  Pontosan kifejtettem álláspontomat a homoszexualitás vonatkozásában is, aminek lényege az, hogy nem indokolt a homoszexualitás – miként a bigámia vagy a csoportos szexuális formációk esetében sem – házasságként való megnevezése és az ahhoz kapcsolódó többletjogok, és gyermek örökbefogadás lehetőségének a bizosítása. Teológiai szempontból természetesen bűnnek tekintem, teljes összhangban a keresztény tanítással. A katolikus erkölcstan alapján a bűnös emberben megkülönböztetem a bűnt, amelyet elutasítok és az embert, aki iránt szeretettel viseltetem. De ez utóbbiból nem következhet a bűn relativizálása, hanem éppen a másik ember iránti szeretet kötelez arra, hogy a bűnt bűnnek nevezzem. Biztosíthatom Önt, hogy az Evangélium tanítását követve imádkozom Önökért, és azokért akik a keresztény hitvallás szerinti kiállásomért gyaláznak, fenyegetnek és üldöznek.
  Üdvözlettel: Semjén Zsolt


  Tisztelt Elnök Úr!

  Köszönöm gyors válaszát. Próbálom strukturálni és értelmezni nekem írott szavait, s ennek megfelelően reagálni.

  1.) A „vers”. Erről nem kíván beszélni.
  2.) Soha nem zárkózott el a releváns párbeszédtől.
  3.) Politikailag elítéli a homoszexuális kapcsolatokat.
  4.) Teológiailag ugyancsak elítéli a homoszexuális kapcsolatokat.
  5.) Szeretettel viseltetik a homoszexuális ember iránt.
  6.) Imádkozik értem és az Önt üldözőkért.

  Ad 1.)
  Levelem apropója a vers volt, amelynek forrását ugyanúgy nem ismerem, mint Ön. Nyilvánvalóan az én fejemben is megfordult, hogy a szöveg esetleg provokáció – ez azonban nem változtat azon a skandalumon, hogy 2005-ben, Európában egy ilyen szöveg egyáltalán megszülethet és értelmezhető. A szöveg az ún. „buziverésnek” a gyakorlatból ismert formájával, illetve akasztással fenyeget. És hivatkozik az Ön nevére, valamint az Ön által vezető helyen aláírt dokumentumra, amelyben ez áll: „Kérjük az államtól a nyilvános homoszexualitás korlátok között tartását.” Úgy vélem, demokratikus államban, ahol alkotmányos norma az ártatlanság vélelme, egy embercsoportra a „korlátok közt tartás” kifejezés alkalmazása politikailag elfogadhatatlan. Abban az évben pedig, amikor arra emlékezik a világ, hogy bizonyos „szakállas bácsik” (mármint a maradékuk) 60 éve szabadultak ki a drótkerítés mögül, a kifejezés különösen ostoba és bárdolatlan. (Vagy ami még rosszabb: esetleg egyáltalán nem ostoba és nagyon is tudatos.)

  Ad 2.)
  Amint írtam, az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület kilencedik éve működik Magyarországon. Időről időre megjelenünk az írott és elektronikus médiában. Első kézből tudjuk, hogy közösségünkről az egyházi felső vezetés is tud és számol vele. 2001-ben (az ún. Sziget-ügy kapcsán) minden egyes akkori országgyűlési képviselőnek dedikált példányt juttattam el „Halállal lakoljanak? – A homoszexuális ember és a kereszténység” című, 1997-ben megjelent tanulmányomból. Röviden: létezünk és elérhetőek vagyunk. Többszörös és folyamatos tapasztalatunk, hogy aki valóban párbeszédet kíván folytatni velünk, az megtalál bennünket. Vagy fordítva: aki nem talál meg bennünket, az valójában nem akar velünk párbeszédet folytatni. (A törvényhozást megszólító Családvédelmi Charta értelemszerűen nem meríti ki a párbeszéd fogalmát.) A Szentírást ismerő emberként Önnek is plasztikus képe kell hogy legyen a párbeszédről mint műfajról: Urunk, Jézus otthonukban kereste fel a vámszedőket, bűnösöket, prostituáltakat; leült az asztalukhoz, és úgy beszélgetett velük. Hogy a mindezt lehetővé tevő inkarnációról és a Filippi-levél himnuszában írt kenózisról már ne is beszéljünk. Egyébként, mint Ön is tudja, e himnusz nem elvont teológiai spekulációként lóg a levegőben, hanem egy nagyon is konkrét felszólítást bont ki: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban megvolt: ő mint Isten… stb.” – Úgy sejtem, ebből nehezen vezethető le az a politikusi modell, hogy a képviselő csak ül „in excelsis”, és kegyesen várja, hogy felfolyamodjanak hozzá, akik éhezik és szomjazzák a vele való párbeszédet. S amíg erre vár, addig „odaföntről” mondja el a nagy igazságokat.

  Ad 3. és 4.)
  Levelemben nem kívántam vitát kezdeményezni Önnel a homoszexualitásról. Annál is kevésbé volt ilyen szándékom, mert tisztességtelen dolog lenne részemről, ha bárkit olyan témába „ugrasztanék be”, amellyel kapcsolatban hiányosak az alapvető fogalmi ismeretei. Ha egy pillantást vet közösségünk honlapjára, láthatja, hogy bármikor készen állunk a homoszexuális kapcsolatok morálteológiai, dogmatikai és exegetikai értelmezésére. De csak akkor, ha a vitapartner áll olyan szinten, hogy pl. véletenül sem keveri össze a „két azonos nemű ember egymás felé elkötelezett egzisztenciális és érzelmi kapcsolata”, ill. a „kiskorú szexuális zaklatása” fogalmakat. Nem keveri össze sem ismeret hiányában, sem politikai szavazatszerzés érdekében.

  Ad 5.)
  Örömmel olvastam, hogy szeretettel viseltetik a melegek iránt. Mindemellett fékezhetetlen kíváncsiság hajt, hogy megtudjam: Elnök Úr miként valósítja meg a homoszexuálisok iránti szeretetében Szent János intelmét: „Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.” Illetve a Katolikus Egyház Katekizmusának a homoszexualitásról szóló bekezdéseiből egy aránylag ritkán citált mondatot: „Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét.”

  Ad 6.)
  Köszönöm az imáit és viszonzom. Arra az esetre azonban, ha véletlenül Elnök Úr is átélné Szent Pállal, hogy „még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni”, segítségképpen hadd másoljak ide néhány intenciót a Chartát szervezetileg aláíró, általam egyébként nagyra tartott Nyolc Boldogság Katolikus Közösség számára írott levelemből:

  „Úgy gondolom, a tudatlanság, tájékozatlanság nem bűn, hanem hiba: olyan hiba, amely ellen azon Szentlélek erejével kell föllépni, aki Isten Igéjén keresztül főparancsként hagyta ránk, hogy Istent ne csak »teljes szívünkkel«, hanem »teljes elménkkel« is szeressük.

  Urunk Jézus Krisztus nevében kérlek tehát benneteket, Testvérek, imádkozzatok:

  – imádkozzatok azokért a családokért, amelyek széthullanak a titkolózás miatt, mert a homoszexuális serdülő nem mer megnyílni szülei előtt;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuális fiatalokért, akiket családjuk kitagadott;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuálisokért, akik elvesztették munkahelyüket, miután kiderült nemi orientációjuk;
  – imádkozzatok azokért a szülőkért, akik öngyilkosságba kergették és kergetik homoszexuális hajlamú gyermekeiket;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuális fiatal nőkért és férfiakért, akik hivatás nélkül menekülnek önmaguk elől a szerzetesi vagy papi életformába;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuálisokért, akiket keresztény imaközösségükből kitaszítottak;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuálisok százezreiért, akiket a történelem folyamán máglyával, élve eltemetéssel vagy gázkamrával akartak az »igaz útra« téríteni, és imádkozzatok a gyilkosokért;
  – imádkozzatok Daniel Ange atyáért, aki a közösségetek által kiadott – alapvetően jóindulatú – könyvében döbbenetes tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot a homoszexualitásra vonatkozó konkrét, tárgyi ismeretek terén;
  – imádkozzatok azokért, akiket az ehhez hasonló, jószándékúan ostoba irományok a neurózis vagy pszichózis mélységeibe sodortak;
  – imádkozzatok azokért, akik a homoszexuálisokról szőtt összeesküvés-elméletekkel akarnak parlamenti mandátumhoz jutni;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuális beállítottságú keresztényekért, akik keresztény »testvéreik« gyűlölködése miatt fordultak szembe végül Isten egyházával;
  – imádkozzatok a »Családvédelmi Charta 2005.« c. iratot aláíró homoszexuálisokért;
  – imádkozzatok a papi és püspöki szolgálatban álló homoszexuálisok sokaságáért;
  – imádkozzatok azokért az anyákért, akik inkább az abortuszt választanák, ha kiderülne, hogy magzatuk a homoszexuális hajlam kialakulását valószínűsítő gént hordozza;
  – imádkozzatok;
  – imádkozzatok;
  – imádkozzatok…!”

  Krisztusban szeretettel köszönti Önt:

       Birtalan Balázs


  Tisztelt Ügyvivő Úr!

  Őszintén meg kell mondanom, hogy értetlenül állok terjedelmes válaszában lévő nyilvánvaló csúsztatások és előítéletek előtt. Ha megenged - messze a teljesség igénye nélkül - néhány reflexiót: Például az SZDSZ 44 pontos programja tekintetében bíráltam egy politikai pártot, amely során érzékletes és plasztikus képpel fejeztem ki azt, hogy hova vezethet ennek a programnak a megvalósulása. Nyilvánvaló, hogy a szakállas bácsi az idősebb férfi szimbóluma - tekintve, hogy a szakáll nőknél igen ritka -, nos ebbe a zsidóságra való utalást belemagyarázni - az Ön szavaival élve - "ostoba és bárdolatlan". Különben mind a zsidó hagyomány, mind Izrael állam hozzám hasonlóan mond ellent az egyneműek házasságának, a drog liberalizációjának, destruktív álvallásoknak, stb.
  Azt megszoktuk, hogy az SZDSZ, ha nincs érve, előrántja az antiszemitizmus vádját, és azzal vagdalkozik. (Megjegyzem, ha valami ellentétes a zsidóság értékeivel és érdekeivel, akkor az az SZDSZ mentalitása…) Azon is el kellene gondolkodniuk, hogy jó e az, ahogy az SZDSZ gátlástalanul instrumentalizál különböző társadalmi csoportokat, pl a homoszexuálisokat. Azt sem értem, hogy miért tartja indokolatlannak azt a kérdést, hogy ha a házasság zsidó-keresztény meghatározásából, amely szerint a házasság egy férfi és egy nő között lehetséges, az Önök kívánságára kivesszük a "férfi és nő" szavakat, akkor az "egy"-et miért nem? Miért "diszkriminálja " Ön pl. a muszlimokat? Hol van ennek határa? Továbbá durva csúsztatás, hogy a homoszexuálisok diszkriminációjáról beszélnek. A többletjogok ellenzése nem diszkrimináció! Így abban sem látok semmi problémát, hogy a Családvédelmi Charta a homoszexuális propagandát, agresszív lobby-csoportok tevékenységét a társadalom védelmében korlátok között tartaná. Az is sajátos, ahogy a Szentírás-i szövegek között szelektál…
  A Nyolc Boldogság Katolikus Közösségének küldött imájában lévő állítások pedig kifejezetten előítéletesek… Idézi Jézus példáját, aki a bűnösökhöz, vámosokhoz, prostituáltakhoz is betért. Így van. De az mondta, hogy menj, de többé ne vétkezzél! És nem azt, hogy nem is bűn az, ahogyan élsz. Mert akkor nem tértek volna meg, hanem meghaltak volna bűneikben. Kérem gondolja át, hogy Jézus bement szeretettel Zakeushoz, és Zakeus megtért, összeharácsolt vagyona felét a szegényeknek adta, akit megcsalt, azt négyszeresen kárpótolta, és nem pedig a vámos életmód legitimációjának ideológizálta meg Jézus irgalmát! Mária Magdolna, a bűnös asszony megtért, szakított bűnös életmódjával, nem pedig Prostituált Egyesületet alapított a prostitúció szentesítésére.

  Krisztusban szeretettel köszönti: Semjén Zsolt

  Mivel a Semjén Zsolttal kezdeményezett párbeszéd informális síkra terelődött, Birtalan Balázs ezen a ponton a nyilvánosság kizárása mellett döntött. Az Öt Kenyér Közösség honlapjának olvasóival egyelőre annyit szeretne megosztani: a jelek szerint sikerült megtalálni a közös hangot.


  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…