Az Öt Kenyér logója Öt Kenyér: keresztény-meleg portál Sorskonyvnelkul.blog.hu English

Deutsch
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
    
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről
 • A honlapról
 • Az egyesületről
 • A közösségről

 • Keresés
  Keresés / Search / Suche
   
    

  Eltérések a Halállal lakoljanak? c. könyv nyomtatott és elektronikus változata között

  Az elektronikus változatban a lábjegyzetek számozása minden fejezetnél újrakezdődik, míg a könyvben folyamatos. A nyomtatott könyvbeli számozás kiszámításához tehát a II. fejezet lábjegyzetszámaihoz 17-et, a III. fejezet lábjegyzetszámaihoz 71-et, a IV. fejezet lábjegyzetszámaihoz 168-at, az V. fejezet lábjegyzetszámaihoz 220-at kell hozzáadni.

  A lábjegyzetekbe három kiegészítés került: a III. fejezet 33. lábjegyzete (a könyvben 104.) és 87. lábjegyzete (a könyvben 158.) egészült ki, valamint az V. fejezet 55. lábjegyzete (a könyvben 275.).

  A III.2.2.2. fejezet (A „tilalmi perikópák” végső tanulsága) elején lévő idézet végéről („akiket egyébként…”) egy téves „nem” tagadószót töröltünk.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…