Tudáspróba

Ha körülnéztél már honlapunkon, főleg a Magunkról oldalon, bizonyára rájöttél, ha nem, akkor most elmondjuk: honlapunk azon gondolat jegyében jött létre, hogy a közhiedelemmel ellentétben a kereszténység és homoszexualitás egymást ki nem záró fogalmak. A melegek elől sincs elzárva a keresztény élet lehetősége.

Ezt a legtöbb ember elsőre (és másodikra, harmadikra…) nagyon nehezen tudja elfogadni. Ennek legfőbb oka – szerintünk –, hogy van legalább két dolog, amiről az emberek sokkal kevesebbet tudnak, mint gondolnák. Az egyik a keresztény hit, a másik a homoszexualitás. Mindkét dolog olyan, hogy az ember vagy érintett benne, vagy nem. Ha érintett, akkor azt hiszi, automatikusan helyes információi vannak róla. Ha nem érintett, akkor meg eszében sincs foglalkozni vele.

Húsz kérdést találsz ezen az oldalon, vegyesen összeválogatva a kereszténység, a homoszexualitás, illetve e kettő kapcsolatának határvidékéről. Nem állítjuk, hogy reprezentatív válogatás lenne, de ha válaszolsz rájuk, legalább közelítő visszajelzést kaphatsz, hogy erre vonatkozó ismereteid helyesek és elégségesek-e. Az eredménytől függetlenül javasoljuk, hogy nézz be az Olvasóterembe, illetve a Kérdések – válaszok rovatba (mindkettőt folyamatosan bővítjük).1. A katolikus egyház szerint a pápai enciklikák tévedhetetlenek.

Igaz Hamis


2. Az ókori Görögországban általánosan elfogadott volt a felnőtt férfiak közötti homoszexuális kapcsolat.

Igaz Hamis


3. A homoszexuális férfiak agyában igen gyakran fizikai eltérések mutatkoznak a heteroszexuális férfiak agyához képest.

Igaz Hamis


4. Van olyan tanítása a katolikus egyháznak, amit hajdan dogmaként mondtak ki, ma azonban nem vallanak.

Igaz Hamis


5. A katolikus tanítás szerint a homoszexuális hajlam nem bűn.

Igaz Hamis


6. A meleg férfiak szexuális kapcsolati formái közül az anális érintkezés a leggyakoribb.

Igaz Hamis


7. Ha meleg férfiakat tesztoszteronnal (hím nemi hormonnal) kezelnek, szexuális érdeklődést kezdenek mutatni a nők iránt.

Igaz Hamis


8. A melegek a liberalizmus elkötelezett hívei.

Igaz Hamis


9. Világviszonylatban a HIV-fertőzöttek és AIDS-betegek között a heteroszexuálisok aránya meghaladja a homoszexuálisokét.

Igaz Hamis


10. A Bibliában és más ókeresztény szövegekben a „homoszexuális” szót szinte mindig elítélő értelemben használják.

Igaz Hamis


11. A homoszexualitást a pszichiátriai elmélet mentális betegségként tartja számon.

Igaz Hamis


12. A katolikus egyház tanítása szerint a házasság célja a gyermek.

Igaz Hamis


13. Jézus kemény szavakkal illette a „férfiakkal fajtalankodó férfiakat”.

Igaz Hamis


14. „Ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel!” – E mondat Máté Evangéliumában, az ún. Hegyi beszédben olvasható.

Igaz Hamis


15. A náci Németországban a homoszexuálisokat módszeresen üldözték, és haláltáborokba deportálták.

Igaz Hamis


16. A Szentírás számos helyen emlékezik Szodoma pusztulására, mint a homoszexualitás méltó büntetésére.

Igaz Hamis


17. Magyarországon a jog nem tesz különbséget homo- és heteroszexuálisok között.

Igaz Hamis


18. A leszbikusok többnyire feministák.

Igaz Hamis


19. A katolikus egyház szerint a Bibliát maga Isten diktálta Mózesnek, a prófétáknak, az apostoloknak és a többieknek.

Igaz Hamis


20. Ma minden 100. megszületett gyermeknél több-kevesebb bizonytalanság merül fel a nemi hovatartozás tekintetében (részleges vagy teljes hermafroditizmus).

Igaz Hamis


© 2001. FairyTom


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…