Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  Coming out  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Hogyan fogadhatod segítőkészen,
  ha gyermeked elmondja, hogy meleg?

  (Mások, 1999/6.)

  Forrás: The Unofficial Gay Manual, 51. o.

  Ne rombolj le hidakat, mert később nehéz lesz őket felépíteni. Hallgasd, amit mond.

  Ne torkold le, se haraggal, se erősködve, hogy „ez csak egy múló állapot”.

  Kérdezd meg, amit nem értesz.

  Ne hibáztasd a gyermeked, hogy „éveken át hazugságban élt”. Azért nem mondta el korábban, mert félt, hogy elveszíti a szeretetedet.

  Ne hibáztasd, amiért fájdalmat okoz neked. A gyermeked nem önszántából választotta nemi irányultságát.

  Ne gondold, hogy van valami „gyorsan ható gyógymód”, akár pszichológustól, akár vallási élményből, akár (ami a legrosszabb!) egy kényszeredett házasságból.

  Ne okold magad. Homoszexuálisok a legkülönbözőbb környezetekben megjelennek.

  Ne egyedül „viseld a terhet”. Ez nem szégyen, csak ha annak fogod föl. Beszélj a pappal, a barátaiddal, más melegek szüleivel; de tartsd tiszteletben a gyermeked döntését, hogy kivel lehet ezt megbeszélni.

  Olvass utána a dolognak, ha teheted.

  Ne tedd félre a témát az első beszélgetés után. Ez nem elfogadást jelentene, hanem azt, hogy csak akkor tudod elfogadni a gyermekedet, ha kitörli személyiségének ezt a részét.

  Ismerkedj meg a gyermeked barátaival. Ha már van komoly kapcsolata, akkor fogadd el a másikat úgy, ahogy a házastársát fogadtad volna el.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…