Olvasói levél

  Név: Mihály Dátum: 2005. október 4.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!
Én úgy gondolom, hogy aki elég művelt, az nem ír pocskondiázó leveleket a melegekről és egyéb embercsoportokról. Akik pedig éppen az ellenkezőjét cselekszik? Ez az a dolog, ami műveltségükről árulkodik. Ja, és műveltség alatt nem a diplomázottságot értem, mert 3-4 diplomával is lehet valaki BUNKÓ. Ha a kereszténység mai csoportjait tekintjük, hát körülbelül ott tartanak, mint a Jézus idejében élő zsidók, de tisztelet a kivételnek, mert azért ismerünk számos rendes keresztény embert is. Tehát mindenféle faji és vallási hovatartozás nélkül mindig is voltak, vannak és lesznek gyűlölködő emberek. Ezeknek a gyűlölködő embereknek ajánlatos elolvasni (és elgondolkozni) a Korintusiakhoz írt 1. levél 13. fejezetén.
Jézus is erről a LEGNAGYOBB törvényről beszél.


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…