Olvasói levél

  Név: Huszár László Dátum: 2004. december 25.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

Sziasztok, véletlenül érkeztem erre a site-ra, és nagyon tetszik, amit csináltok. Óriási erő van bennetek, és óriási szeretet. Biztos sokszor el fogok még ide jönni, hogy jobban megismerjelek benneteket. Kívánom nektek, hogy az Úr adjon erőt, hogy tovább járjatok ezen a szép úton.


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…