Olvasói levél

  Név: Lót Dátum: 2004. december 23.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

Nagyon szomorú, hogy ez egyáltalán téma, mármint a melegek elfogadása. Erről nem szabadna tárgyalni sem, egyértelmű bűn. Igazából azt nem értem, hogy valaki hogy lehet olyan „bátor”, hogy ezt megkérdőjelezi, bár mi is hibásak vagyunk ebben, hogy idáig jutott a dolog, persze nem csoda, a világ immunrendszere egyre gyengül, felütik a fejüket az ilyen bűnök is. Persze tudvalévő, hogy homoszexuálisok mindig is voltak, mert ilyen az ember, ostoba, erkölcstelen. Minden kultúra, ami megengedi, romlásba süllyed. Nyilván ezt sokan nem hiszik el, nem is kell, majd kiderül a végén. Addig is megmarad a homoszexuálisoknak, akik azt hiszik, nem vétkeznek, az önámítás, hogy jól van így. Legyen, övék az önámítás, miénk a tudat, hogy igazunk van.


Kedves „Lót”!

Addig egyetértünk, hogy nagyon szomorú, hogy a melegek elfogadása egyáltalán téma. A nemi irányultság Istentől adott állapot – ez ugyanis nem az eredendő bűn, az emberi romlottság következménye, mivel az állatok közt is előfordulnak homoszexuálisok –, és embereket emiatt elítélni gyalázatosan szomorú dolog. Azt is lesújtó látnunk, hogy némelyek megpróbálnak a heteroszexuálisok és a homoszexuálisok számára külön-külön erkölcsöt kovácsolni: a tartós kapcsolatot emitt dicsérni, amott meg kárhoztatni, mintha nem volna adva kinek-kinek a saját szexualitása. De ami ennél is szomorúbb, hogy sokan megátalkodnak a saját véleményükben, és eszük ágában sincs elmélyedni olyan tudományokban, mint a biológia, a pszichológia vagy a szociológia.

Mi úgy gondoljuk, akadnak azért a világban pozitív fejlemények is, nem hanyatlik minden. De ha egyszer a modern Lótnak mégis menekülnie kell a városából, az sokkal inkább lesz a dölyf, az önelégültség és a gyűlölet, mint a szeretetben megélt homoszexualitás miatt. A ma angyalai között, akik szállást, elfogadást keresnek a közösségben, bizony homoszexuálisok is akadnak. Ha egy kicsit jobban megismerne minket, tudná, hogy az ajtónak melyik oldalán vagyunk.

Üdvözlettel,
Sebestyén Fábián
Öt Kenyér Közösség


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…