Olvasói levél

  Név: Sörös Ágnes Dátum: 2004. december 19.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

A keresőprogramból kalandoztam oldalatokra. Az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzó Főiskola szociálpedagógus-hallgatója vagyok. December 22-én vizsgázom szociológiából, és tisztelt tanárunk kérésére szükséges megismernünk a Magyar Katolikus Püspöki Kar két ominózus körlevelét, hát gondoltam, rákeresek az Igazságosabb és testvériesebb világot! címűre is, mivel A boldogabb családokért című már megvan. A keresőoldal elsőként adta meg honlapotok címét, ami felkeltette az érdeklődésemet, így elolvastam néhány dolgot rajta. Meg kell mondjam, felháborítónak tartom ezt a helyzetet. Nem egy homoszexuális barátom és rokonom van, és meg kell mondjam, Ők a világ legigazabb emberei közé tartoznak… és nem egy magát kőszilárd katolikusnak és Isten gyermekének valló rokonom van, akik jobban tennék, ha elgondolkoznának rajta, mit jelent igazi katolikus(!) hívőnek lenni. Minden templomban minden pap azt hirdeti, a katolikus hit a végtelen szeretetet, a testvériséget, az elfogadást jelenti… Én azomban ennek sajnos nyomát sem látom… pont olyan nagyméltóságú egyházi vezetők kijelentésében, akiknek pedig a másik ember elfogadása lételeme kell legyen… Ez a magatartás Veletek szemben mindennek mondható, csak katolikusnak nem… és azt hiszem, nem lesz igazságosabb és testvériesebb a világ, és boldogabbak a családok, ha az emberek így viselkednek…
De ne törődjetek velük. Az égiek szeretnek mindenkit, úgy, ahogy van. :-)

Üdvözlettel:
Ági


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…