Olvasói levél

  Név: Bencsik Andor Dátum: 2004. július 27.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

Egyetlen, de összetett kérdésem volna: a keresztény szó nem Krisztus-követést/hasonulást jelent?

Mert ha igen, akkor fel kell tenni a kérdést: Jézus homoszexuális volt-e?

Én úgy tudom, nem. Tehát nem létezhet elvben homoszexuális keresztény sem.

Mert, ha igen akkor lehetne tolvajok keresztény csoportja vagy házasságtörők keresztény tömörülése, esetleg gyilkosok Krisztusért egyháza. A bűn az bűn, nincs különbség. A kereszténység egyik fontos eleme a kísértés elleni küzdelem, nem az, hogy a saját élvezetemet elkülönítve, kiemelve MÁSként kezelem, mint a többiekét.

Erre kérnék egy meggyőző választ!

Köszönettel:
Bencsik Andor


Kedves Andor!

Jézus férfi volt, feltehetőleg barna hajú. Ön szerint mit tehetnek a nők, valamint a nem barna hajú nők vagy férfiak? Biztos benne, hogy ők is ki vannak zárva a mennyországból?

Ha esetleg nem így gondolja, akkor egy újabb kérdésem is lenne. Ahogy Jézus sem várta el a nőktől, hogy (miként a férfiak) a nőkhöz vonzódjanak, miért várná el a homoszexuálisoktól, hogy (miként a heteroszexuálisok) az ellenkező nemhez vonzódjanak? Évezredek óta vannak nők és férfiak, és évezredek óta vannak hetero- és homoszexuálisok (még az állatvilágban is). Amint egy heteró nőnek a nővel való kapcsolat természetellenes, ugyanúgy természetellenes egy leszbikus nőnek a férfival való nemi kapcsolat.

Mi úgy gondoljuk – leírásával ellentétben –, hogy egy kapcsolat (akár homó, akár heteró) nem pusztán az élvezeteket szolgálja. Jézus inkább nézi a szív tisztaságát, a szeretetkapcsolat őszinteségét és mélységét, a kapcsolat gazdagító hatását a két emberre és környezetükre nézve – és nem utolsósorban annak esélyét, hogy mindezek által Istenhez is közelebb kerüljenek –, mint például hogy az utódok száma felől aggódjon.
Két ember pedig a kísértések ellen is jobban tud küzdeni együtt (a homoszexualitást önmagában nem tekintjük kísértésnek, amint a heteroszexualitást sem), hatékonyabban erősíthetik egymást a hitben és a szeretetben.
Ezért a homoszexuális párkapcsolatot is feltétlenül jónak kell tartanunk (homoszexuális emberek esetében, természetesen).

(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Jézusról sem tudhatjuk bizonyosan, hogy heteroszexuális volt: a Bibliában nincs említés semmiféle testi kapcsolatáról vagy vonzalmáról, és egyéb forrásokból sincs alapunk biztosnak lenni efelől. Krisztus mint ember, mint mindenki más, kb. 95% eséllyel lehetett heteroszexuális, és 5% eséllyel homoszexuális – erre legföljebb csak a túlvilágon kaphatunk majd végleges választ.)

Üdvözlettel:
Sebestyén Fábián
Öt Kenyér Közösség


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…