Olvasói levél

  Név: No Homo Dátum: 2004. július 20.  

Kedves Öt Kenyér Buziegyesület!

Ha ti Buzik vagytok nekem azzal semi bajom utálom a buzikat undoritonak tartom hogyí férfi férfihez vonzódjon szerelmi életet éljen de az a ti dolgotok csináljátok csak ha szeretitek egymást akkor ez még szép is lehet számotokra. De viszont ne mutassatok rossz példát és ne csufitsátok el a katolikus egyházat és a társadalmat a buziságotokal. Arra gondolok hogy a meleg felvonulásokon nyilvánosan buzulók provokálják a társadalmat és a normális embereket és arra gondolok hogy a csalládi életet kárositja a homoszexszualitás propagálása. Vagyis hogy a magánéletetekbe legyetek buzik de ne nyilvánosan és ne az Egyházba. A katolikus egyház tudomásom szerint különbenis tiltja a buziságot. Lehet hogy ebben nincs igazuk szerintetek de tartsátok ezt tiszteletben mert hiszen a pápa is így nyilatkozot. Nekem semmi bajom a melegekel akkor sem ha katolikusok csak tartsák tiszteletben a tűréshatárokat és a toleranciát és a társadalom rendjét.

           Sanyi


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…