Olvasói levél

  Név: Nagy Petra Júlia Dátum: 2004. május 18.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

Nagy Petra Júliának hívnak, harmadéves vagyok az ELTE-BTK magyar–könyvtár szakán. Épp egy motiváció-vizsgálatos dolgozatot írok arról, hogy milyen nehezen kezelik az iskolák, mikor a diák érez – szerelmes vagy szenved stb. stb. Így keveredtem a honlapra.

Örülök, hogy van ez a lap, örülök, hogy fel lehet mutatni, lehet rá hivatkozni, hogy jó szívvel mellé lehet állni. A legnagyobb problémát úgyis az jelenti az embernek, ha nincs min megmutatni, hogy hetero- vagy homoszexualitásunk (mókás, a Word nyelvhelyesség-ellenőrzője nem előítéletes, mindkettőt aláhúzta mosoly) mellett azért foglalkozunk mással is.

Nem tudom, hogyan kezeltem volna kamaszkoromban, ha ráébredek, hogy én is meleg vagyok (állandóan olyan szerelmes voltam mindenféle fiúkba, hogy nem volt időm ezen gondolkodni mosoly). De hamarosan tanár leszek és (majdnem) minden figyelmemet egy osztálynyi gengszter fogja lekötni; nem szeretnék úgy viselkedni velük, ahogy velünk bánt az osztályfőnökünk annak idején. („Nézd, itt ez a skatulya, éppen jó lesz neked! Nem kényelmes? Várj, segítek, beletuszkollak!”)
Próbálok tehát tapintatos lenni, és megmutatni, hogy érdeklődésem nem a furcsa, egzotikus rovarokra irányuló kíváncsiság… de odafigyelek rátok.

Ezért aztán köszönöm az írásokat.
Szeretettel: npj


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…