Olvasói levél

  Név: Todd H. Dátum: 2004. március 23.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

Keep up the good work, brothers and sisters! You have done an excellent job on your website and I wish your community all the best. Sometimes it is difficult being both Christian and gay, but your work is very important, and with God’s help all things are possible. I also belong to a similar organization in New Mexico, USA. I found your website because I am studying the Hungarian language and was curious about gay Christians in Hungary.

With brotherly love — Szeretlek titeket,

Todd


A levél fordítása:

Kedves Öt Kenyér Közösség!
Csak így tovább, testvéreim! Remek website-ot hoztatok létre, és a legjobbakat kívánom közösségeteknek. Időnként nehéz egyszerre kereszténynek és melegnek lenni, de nagyon fontos a munkátok, és Isten segítségével minden lehetséges. Én is egy hasonló szervezethez tartozom az USA-beli New Mexico államban. Úgy találtam rá a website-otokra, hogy magyarul tanulok és kíváncsi voltam a Magyarországon élő keresztény melegekre.
Testvéri szeretettel – Szeretlek titeket,
Todd


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…