Olvasói levél

  Név: Iréne Dátum: 2004. február 9.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

Nagyon tetszett a „Tudáspróba” és sokat tanultam belőle. Úgy akadtam az oldalra, hogy a „buzi” szó eredetét kerestem, miután megtudtam, hogy Wilde barátjának a neve „Bosie” volt. Most már tudom, hogy nem onnan ered a szó. Köszönöm a felvilágosítást.

Nagyon jó minőségű oldal sok információval. Ezen volt mit dolgozni… Egy-két ismerőst ide fogok irányítani a tényekért.

Iréne


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…