Olvasói levél

  Név: Juborka Dátum: 2004. január 20.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

Nekem a következő kérdés jutott eszembe a honlapotokat olvasva: mi a helyes; ha a Biblia igazságait igazítjuk az életmódunkhoz (és megnyugszik tőle a lelkiismeretünk), vagy az életmódunkat a Biblia igazságaihoz (ez talán nagyobb megerőltetéssel jár…)?

Juborka


Kedves Juborka!

Nem célunk, hogy a lelkiismeretünket mesterségesen elnyugtassuk. Akkor minek tartanánk fenn ezt az egész keresztény-dolgot? Nem lenne egyszerűbb más, nem hívő melegekhez csatlakoznunk? (Hadd jegyezzem meg: számos heteroszexuális teológus is hozzánk hasonlóan gondolkozik, noha ők bizonyára nem szorulnak rá, hogy a lelkiismeretüket elnyugtassák.) A legkevésbé sem kívánjuk a Bibliában foglaltakat bármilyen irányban megváltoztatni: éppenséggel lehántani szeretnénk róla azt a mázt – az emberi gyarlóságok, félelmek, előítéletek mázát –, ami a sok száz évnyi melegellenes gondolkodás során rátapadt, és felfedezni, hogy valójában mi mondanivalója is lehet Istennek kereszténységről, melegségről, emberségről, és milyen terve, szándéka is lehet velünk. Ugyanis lehet, hogy azok a helyek, amelyek első látásra a homoszexualitásról szólnak, az ugyanott világosan leírt egyéb bűnöket ítélik el (pl. prostitúció, bálványimádás stb.).

Ha megengeded, én is feltennék egy kérdést. Szerinted mi a helyes: előzetes elképzeléseinkhez igazítani azt, hogy vajon mi is lehet benne a Bibliában, minek muszáj benne lennie, és mi nem lehet benne – vagy pedig őszintén és nyitott szívvel odafigyelni a leírt szövegre, és elfogadni, ha esetleg nem pont azt találjuk, amire számítunk?

Üdvözlettel:
Sebestyén Fábián
az Öt Kenyér Közösség honlapszerkesztősége részéről


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…