Olvasói levél

  Név: Krieszhaber Iván Dátum: 2003. november 25.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

Miért határoztatok úgy, hogy megváltoztatjátok a vendégkönyv eddigi szerkezetét, és ezentúl moderált formában csak egyes olvasói leveleket tesztek közzé? Volt ennek valami egyértelmű oka?

                                                      Krieszhaber Iván


Kedves Iván!

A Vendégkönyv már réges-rég túlnőtt a követhetőség határain. Összekeveredtek benne a műfajok: a tanulmány értékű, értő hozzászólások, a parttalanná váló, önmagukat ismétlő levelezések, a nyílt agresszió, akár a keresztények, akár a melegek ellen. A változtatásra két okunk volt.

Először is a belső kényszer, hogy minden lényeginek tűnő levélre válaszoljunk, rengeteg időt és energiát elvett tőlünk. Arra gondolok, amikor már negyvenhetedszer fogalmazzuk meg ismételten, hogy mit gondolunk Szodomáról, mit a Római levélről stb. Mindez egyre értelmetlenebbnek tűnt: rendszeresen előfordult, hogy huszonöt hozzászólással később valaki ugyanazzal az érvvel vagy ellenérvvel állt elő, és kezdhettük elölről a személyesre fogott válaszadást. (Egyikünk sem főállásban szerkeszti a honlapot.)

Másodszor – s ez talán lényegesebb –: a hozzászólások számának radikális emelkedésével az egykor megfogalmazott, mások számára is fontos szövegek elsüllyedtek, gyakorlatilag elérhetetlenné váltak. Így a honlap elsődleges célja, az információátadás sérült, s ezt orvosolni kellett. Úgy gondoltuk, a tematikusan strukturált, áttekinthető Olvasói levelek oldal lényegesen gazdagítani fogja a honlap egészét, és ami a változással elvész, az nem a tényleges interaktivitás, hanem csupán az azonnaliság (kétségtelen: gyakran kellemesen csiklandó) érzete.

Üdvözlettel:
A szerkesztők


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…