Mit nevezünk szexuális kisebbségnek?
A „meleg” szó használata a mai magyar nyelvben nem egyértelmű. Általában a homoszexualitással rokonértelműnek tekintik, de az erősödő leszbikus mozgalom az angol/amerikai példát követve igényli a külön említést. Ez mutatkozik meg pl. a „Meleg és Leszbikus Fesztivál” kifejezésben. Természetesen (azaz számunkra természetesen) az emberi szexualitás jelensége nemcsak egy, de két-három skatulyába is nehezen sorolható be. Az egészség és a törvényesség keretein belül számos variáció létezik, kezdve akár olyan, látszólag jelentéktelen kérdéseknél, hogy az egyik ember szeret csókolózni, a másik nem. Amikor ezek a variánsok valamilyen oknál fogva markáns, a többségtől megkülönböztethető és a jog vagy közgondolkodás által ténylegesen diszkriminált csoportot alkotnak, beszélünk szexuális kisebbségről. Az angol terminológia erre többnyire a „GLBT” rövidítést alkalmazza, értve alatta a „gay, lesbian, bisexual, transgender”, azaz „meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű” megnyilvánulásokat. Az utóbbi szó pedig felöleli mind a homo-, mind a heteroszexuális alapú transzvesztitizmust, mind a transzszexualitást.

Amikor mi a „meleg” szót minden további kifejtés nélkül használjuk jogi értelemben, akkor általában a „szexuális kisebbség” fogalmát értjük alatta, megmaradva – mint írtuk – a törvényesség keretein belül, és anélkül, hogy a konkrét jelenségeket pro vagy kontra megítélnénk.


Kapcsolódó anyagok:


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…