Kedves Olvasó!


Honlapunk külsejét hamarosan átalakítjuk. Ezúttal nem tartalmi továbbfejlesztést tűztünk ki, hanem elsősorban a megjelenést, kinézetet, a felépítést, elrendezést és a szolgáltatások, funkciók körét szeretnénk megújítani, kibővíteni, illetve – mindenekelőtt – használhatóbbá tenni. Ha van valami honlapunkkal kapcsolatban, amit hiányolsz, ami zavar, vagy egyszerűen, ami megítélésed szerint jobb lehetne, mint most, vagy bármi egyéb ötleted van, azt most az alábbi mezőben megoszthatod velünk. Tiéd a szó. Köszönettel várunk minden javaslatot. (A levelek egyenesen a honlapszerkesztőnek futnak be.)
Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…