Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Teázó  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Antológia

  A véleményem szilárd; kérem, ne zavarjon össze tényekkel!

  (ismeretlen)


  Mindenki bolond valakinek a szemében.

  (spanyol közmondás)


  Aki elfogadja önmagát, kész másoknak is megbocsátani.

  (J. D. Martin Descalzo)


  A féligazság teljesen hazugság.

  (jiddis közmondás)


  Az úgynevezett „józan ész” gyakran semmi egyéb, mint sokéves társadalmi gyakorlat, sulykolás által berögzült előítéletek halmaza.

  (Albert Einstein)


  Nagyon sokan azt gondolják magukról, hogy gondolkodnak, pedig csupán előítéleteiket rendezik át.

  (Wiliam James)


  Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehozni.

  (Mahatma Gandhi)


  Az embereket nem a dolgok zavarják, hanem a róluk kialakított nézeteik.

  (Epiktétosz)


  Az önismeret a világ megismeréséhez vezet, s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez.

  (Thorwald Dethlefsen)


  Azt, aki nem mások szája íze szerint beszél és változatlanul, ugyanazzal a gondtalan, megvesztegethetetlen, félelem nélküli ártatlansággal teszi észrevételeit, soha nem szívelik. Véleményt fog mondani a közügyekről, melyek nyilakként találnak és megrökönyítik az embereket, mert szavai csöppet sem öncélúak, de szükségszerűek.

  (Ralph Waldo Emerson)


  Igazi szomjúság nélkül inni, igazi mondanivaló nélkül beszélni, és igazi vágy nélkül lefeküdni valakivel, ez a három halálos bűn, amit az európai ember minduntalan elkövet.

  (André Gide)


  Forrás: Popper Péter: Felnőttnek lenni… (A „létező” és a „készülő” ember), h. n., Saxum Kft., 2000.
  Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem: a bolygó, ahonnét a kis herceg jött, a B-612-es kisbolygó. Távcsövön ezt a csillagocskát csak egyetlenegyszer észlelték: 1909-ben egy török csillagász.
      Fölfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson. Öltözéke miatt azonban nem hitt neki senki. Mert ilyenek a fölnőttek.
      A B-612-es kisbolygó hírnevének nagy szerencséjére azonban egy török diktátor utóbb halálbüntetés terhe mellett megparancsolta népének, öltözködjék európai módra. A csillagász 1920-ban megismételte előadását, ezúttal fölöttébb elegáns öltönyben. És ezúttal egyet is értett vele mindenki.


  Forrás: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

  A boldog ember


  A mesebeli ország öreg királya megbetegedett. Tudós orvosai nem tudtak segíteni rajta.
  - Egyetlen gyógyszer létezik csak ez ellen a kór ellen - közölte a királlyal a legöregebb bölcs. - Ha találnál az országodban egy boldog embert, és annak az ingét magadra öltenéd, meggyógyulnál…
  A király fiai nyomban útra is keltek, bejárták a birodalmat, de igazán boldog emberrel nem találkoztak. Fáradtan, csüggedten, reményt vesztve indultak hazafelé.
  Útjuk sötét erdőn át vezetett. A fák közt pislákoló fényt pillantottak meg. Közelebb érve egy kis kunyhó előtt találták magukat.
  - Nem gyönyörű ez az este?! - mondta köszönés helyett a földön ülő férfi. - Olyan boldog vagyok, hogy megélhettem ezt a napot is. Hála legyen Istennek érte…
  A királyfiak szíve nagyot dobbant, úgy látszik, mégis találtak egy boldog embert. Elmondták, mi járatban vannak és megkérték, hogy adja nekik az ingét, mert különben meghal az öreg király.
  - Szívesen megtenném - mondta a boldog ember -, de ingem nekem még sohasem volt…

  Görög mese nyomán


  Forrás: Hézser Gábor (szerk.): Kötőjeles történetek, Budapest, Kálvin, 1998.

  A hernyó esélye, amikor át akar kelni az úttesten


  Nincs esély. Előtte hat méternyi aszfalt.
  Húsz személykocsi, öt teherautó,
  egy nyergesvontató és két lovaskocsi
  jön percenként.

  A hernyó nem tud a járművekről.
  Nem tudja, milyen széles a műút.
  Nem tud gyalogosokról,
  kerékpárosokról és mopedekről.

  Csak azt érzi, hogy
  a túloldalon valami zöldell.
  Gyönyörű, friss, valószínűleg ehető fű.
  A vágya űzi… Át kellene kelni az úttesten.

  Nincs esélye. Hat méter aszfalt áll előtte.
  Elindul. Kúszik
  lábatlan lábain.
  Percenként huszonhét jármű jön.

  Elindul, lassan, sietség nélkül.
  Húsz személykocsi, öt teherautó,
  egy nyergesvontató és két lovaskocsi…
  Elindul. Megy, kúszik, halad
  és megérkezik.

  R. O. Wiemer nyomán


  Forrás: Hézser Gábor (szerk.): Kötőjeles történetek, Budapest, Kálvin, 1998.

  A jobb samaritánus


  Amikor másodszor is Jerikó felé ment, megint talált egy sebesültet a samaritánus. Harmadik, negyedik, ötödik útján újabb és újabb áldozatok feküdtek az országúton. Százszor tette meg az utat és száz szerencsétlen feküdt ott, majd ezerre és ezerre bukkant. Mindig ugyanazon a helyen.
  Ez foglalkoztatta, amikor 2333-madszor ment Jeruzsálemből Jerikóba. Szinte belebotlott az újabb sebesültbe, annyira gondolataiba merült. Sóhajtva szedte elő a kötszert a nyeregtarisznyából, rutinosan látta el a 2333. sebesültet. Gyakorlott mozdulattal emelte a szamárra a vérborította testet, és lám, az állat magától indult el a fogadó felé a jól ismert úton. A szamár és a sebesült szerencsésen meg is érkeztek.
  A samaritánus ugyanis a sivatag felé tartott, hogy megkeresse a rablótanyát. Mert amikor a 2333. áldozatba botlott, hirtelen rádöbbent, hogy sokkal jobb samaritánus lehetne, ha végre a tettesekkel is törődne s nem csak ragtapaszokat osztogatna… Elhatározta, hogy a rablókon fog segíteni.
  Később zavartalanul utazhatott Jeruzsálemből Jerikóba. Sok időt takarított így meg…

  E. Schnydrig nyomán


  Forrás: Hézser Gábor (szerk.): Kötőjeles történetek, Budapest, Kálvin, 1998.


  Az egyetlen fontos dolog, amikor elhagyjuk ezt a világot, azok a szeretet-nyomok lesznek, amelyeket hátrahagyunk.

  (Albert Schweitzer)


  A szívnek vannak érvei, amelyekről semmit sem tud az értelem.

  (Blaise Pascal)


  Aki szeret, úgy látja a másikat, amint az Isten teremtő kezéből kikerült.

  (Edith Stein)


  Jézus hiába élt és halt meg, ha nem tanultuk meg tőle, hogy a szeretet örök törvénye szabályozza életünket.

  (Mahatma Gandhi)


  A felebarát szeretete a mértéke az Isten iránti szeretetünknek.

  (Edith Stein)


  Amit megőrzöl magadnak, már elvesztetted. Amit odaadsz, tiéd lesz örökre.

  (Josef Recla)


  A szeretetnek mindig igaza van.

  (Marie von Ebner-Eschenbach)


  Ahhoz, hogy megváltoztassuk az embereket, szeretni kell őket. Csak oda érkezik el a befolyásunk, ahova elérkezik a szeretetünk.

  (Heinrich Pestalozzi)


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…